Estiu S
Nova Inscripció 2018
 
Dades Inscripció
 
Nom: Cognoms:
Data Naixement: Adreça:
Població: Codi Postal:
Telèfon: Mòbil:
Correu electrònic:
Escola on ha estat escolaritzat el/la nen/a durany l'any:
Sap nedar?
En cas que el vostre fill o filla hagi de prendre alguna medicació o bé pateixi algun tipus d’al·lèrgia tot i que això no li impedeixi la normal realització de les activitats, si us plau, feu-nos-ho constar:
El vostre fill/a té necessitats educatives especials?
Quines (necessitats educatives especials)?
Nom i cognoms del signant (pare/mare/tutor):


Casal:   Setmana:     
Error. No es tenen dades de preus. No es podrà formalitzar la preinscripció.Us recordem que esteu realitzant una pre-inscripció. Aquesta preinscripció no garanteix automàticament la plaça ja que s’adjudicaran mitjançant un sorteig que es celebrarà el 31 de Maig
A partir de llavors us avisarem al correu electrònic que heu escrit al formulari i us indicarem si heu obtingut la plaça o no i us proporcionarem un document amb la informació detallada de com procedir a fer el pagament i indicant el lloc on haureu de fer entrega de la documentació
    Acceptoprocessant Processant la inscripció...

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Vicjove, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud i gestionar la informació d’activitats, serveis, recursos i temes d’interès juvenil. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat