Sou aquí: Inici Ajuntament Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

El dijous 21 de desembre hi haurà les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017. Hi poden participar tots els ciutadans i ciutadanes espanyols inscrits en el cens electoral (tan residents a Espanya com a l’estranger, inscrits al CER o a CERA).

 

El vot, exercici del dret de sufragi, és universal, lliure, igual, directe i secret:

 • Universal: perquè totes les persones majors d’edat en ple ús dels seus drets civils i polítics poden exercir-lo.
 • Lliure: perquè ningú pot ser obligat a votar.
 • Igual: perquè tots els vots tenen el mateix valor en la circumscripció.
 • Directe: perquè mitjançant el vot es designa a aquelles persones que es vol que representin la ciutadania en els assumptes públics.
 • Secret: perquè ningú pot ser obligat a revelar el sentit del seu vot.
 
Col·legis electorals a Vic
 

La llista dels col·legis electorals a Vic és la següent:

 
 • Palau Bojons
 • Escola Guillem de Montrodon
 • Escola Estel (St. Miquel dels Sants)
 • Escola Vic Centre
 • Escola pública del Dr. Salarich
 • Associació Mn. Josep Guiteras
 • Escola Sentfores
 • Edifici El Sucre
 
Cens electoral

 

El cens d’aquestes eleccions inclou les persones de nacionalitat espanyola, majors d’edat i empadronades fins l'1 d'agost de 2017.

 

L’oficina del Cens Electoral enviarà a tot l’electorat una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció al cens electoral i de la Secció i Mesa en la que li correspon votar.

 

Consultes del Cens Electoral

 

L'Ajuntament ofereix dues formes de consulta del cens:

 • Telefònicament: trucant al 93.886.21.00 (ext.11241 i 11203)
 • Presencialment: a les Oficines d’Atenció Ciutadana (C. Ciutat, 1 i C. Virrei Avilés, 34). Els horaris d'atenció a la ciutadania són de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h (a ambdues oficines) i de dilluns a dijous de 16.00h a 18.00h (a l'oficina de la plaça Major). Els podeu consultar clicant aquí.
 
 

Període de reclamacions

 

El període de reclamacions és del 3 al 10 de novembre de 2017. Es podran presentar a les Oficines d'Atenció Ciutadana (C. Ciutat, 1 i C. Virrei Avilés, 34) en els mateixos horaris descrits anteriorment.

 

Només seran tingudes en compte les reclamacions que es refereixin a la rectificació de dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap secció del cens de la circumscripció tot i tenir-hi dret.

 

No seran tingudes en compte les reclamacions que comportin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra si aquesta variació residencial s'ha efectuat amb posterioritat al 28 de juliol de 2017, havent d'exercir, en aquest cas, el seu dret de sufragi actiu en la secció corresponent al seu domicili anterior.

 
 
Vot per correu
 
 
En el cas de que es tracti d'una persona resident a Espanya que prevegi que el dia de la votació no estarà a la localitat on li toca exercir el seu dret de vot, o que no s'hi puguin personar, pot emetre el seu vot per correu, seguint el procediment següent:
 
- L'elector sol·licitarà un certificat d'inscripció al Cens a la Delegació Provincial de la Oficina del Cens Electoral, a partir de la data de la convocatòria i fins a 10 dies abans de la votació (11 de desembre de 2017). Aquesta sol·licitud es pot formular davant de qualsevol Oficina de Correus. S'haurà de mostrar el document d'identificació al funcionari de correus.
 
- La Oficina del Cens Electoral, si tot és correcte, remetrà per correu certificat a l'elector, a partir del 34è dia posterior a la convocatòria i abans del sisè dia anterior al de la votació, les paperetes i els sobres electorals juntament amb el certificat d'inscripció al cens i un sobre on figurarà l'adreça de la Mesa on li correspongui votar.
 
- El vot serà remès per l'elector per correu certificat en tot cas abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions (18 de desembre de 2017).
 
 
 
En el cas que es tracti d'una persona resident a l'estranger:
 
- Han d'estar inscrits en el Cens dels electors residents-absents que viuen a l'estranger (CERA). Hauran de formular mitjançant un imprès oficial la sol·licitud e vot dirigida a la Delegació Provincial de la Oficina del Cens Electoral no més tard del 25è dia posterior a la convocatòria de les eleccions (22 de novembre de 2017).
 
Per saber si s'està correctament inscrit al CERA es pot consultar aquí amb certificat electrònic o bé del 3 al 10 de novembre al teu consolat. 
 
- Aquest imprès serà enviat a totes les persones inscrites al CERA però també es pot obtenir telemàticament (cliqueu aquí) o a les oficines consulars. Juntament amb la sol·licitud cal adjuntar una fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat. Aquí pots consultar la llista d'ambaixades i consolats per trobar la teva.
 
- Un cop revisada la documentació, si és correcta, es remetrà a la persona interessada el material per a la votació no més tard del 34è dia posterior a la convocatòria de les eleccions  (1 de desembre de 2017) si no hi ha impugnacions a la proclamació de candidats. Si hi hagués impugnacions es pot enviar fins el 42è dia posterior a la convocatòria de les eleccions (9 de desembre de 2017).
 
- Les persones que optin per enviar el vot per correu, ho hauran de fer no més tard el cinquè dia anterior al de les eleccions: 16 de desembre de 2017.
 
- Les persones que optin per dipositar el vot en urna, ho hauran de fer entre el quart i el segon dia (ambdós inclosos) anteriors al dia de les eleccions: 17, 18 i 19 de desembre de 2017. Ho faran entregant personalment els sobres de votació a les Oficines o Seccions consulars en les que estiguin inscrits o en els llocs que a tal efecte s'habiliti per a fer-ho.
 
 
 
En el cas de que es tracti d'una persona resident a Catalunya que es trobin inscrits en el cens electoral d'espanyols residents a Espanya (CER) que temporalment es trobin a l'estranger, hauran d'anar personalment a l'oficina consular de carrera de la demarcació on es trobin, no més tard del dia 22 de novembrei portar a terme els tràmits següents:
 
- Tret que ja hi estiguin inscrits, s'hauran d'inscriure com a “no resident” en el Registre de Matrícula Consular. Cal que prestin especial atenció, perquè si, per error, es donen d'alta com a “resident”, perdrien l'empadronament a Espanya.
 
- Hauran d'omplir un imprès de sol·licitud de la documentació electoral que es podrà obtenir del web de la pàgina del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació o a les dependències de la seva oficina consular a partir de la data de publicació de la convocatòria del procés electoral.
 
- Si tot és correcte es remetrà a aquestes persones que ho hagin sol·licitat la documentació electoral no més tard del dia 1 de desembre, o del dia 9 de desembre si es produís impugnació de candidatures.
 
- Un cop rebuda la documentació hauran de remetre el sobre corresponent per correu certificat a la vostra mesa electoral a Espanya i es pot fer fins al dia 17 de desembre inclòs.
 
 
Per a més informació també podeu consultar:
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...