Sou aquí: Inici Ajuts econòmics de l'Ajuntament de Vic

Ajuts econòmics de l'Ajuntament de Vic

L’oferta inclou ajuts per a empreses i comerços, col·lectius específics, sectors específics i ajuts per a tota la ciutadania

L’Ajuntament de Vic ofereix ajuts econòmics de dos tipus: les subvencions i les bonificacions.

 

Les dues modalitats són de naturalesa diferent. Les subvencions són ajuts econòmics en els quals el ciutadà paga tot l’import inicialment i, després, si es compleixen els requisits, se li retorna una part de la quantitat satisfeta. Cal tenir en compte que quan es rep una subvenció, independentment del nivell d’ingressos, el ciutadà podria estar obligat a fer la declaració de la renta. En canvi, les bonificacions són ajuts econòmics en els quals en el moment del pagament ja s’aplica una reducció en cas de complir els requisits.

 

Els ajuts econòmics que ofereix el consistori van dirigits a empreses i comerços, col·lectius específics, sectors específics i a tota la ciutadania.

 

Consulta els primers ajuts i mesures preventives pel coronavirus que modifiquen el calendari fiscal.

 

 

L'Ajuntament de Vic posposa el pagament d'impostos i taxes i també se suspenen tots els tràmits en aquest període. És per això que la relació de subvencions i bonificacions que podeu llegir a continuació s'ha de recanlendaritzar.

 

Ajuts per a les empreses i/o comerços 

 

·         Bonificació del 95% en la llicència d’obertura per a aquells comerços que tinguin una superfície de fins a 150 metres quadrats i que iniciïn l’activitat. Ha de ser una marca pròpia i no una franquícia. L'ajut es pot sol·licitar en fer la sol·licitud de llicència o comunicat l'obra.

 

·         Bonificació del 95% en la llicència en la taxa d'inici d'activitats comercials o professionals amb una superfície igual o superior a 150 metres quadrats, amb marca pròpia, que fomentin la diversificació de l'oferta comercial, sigui un establiment singular o amb activitats artístiques, artesanes i de disseny. el local per a aquells comerços que iniciïn l'activitat. L'ajut es pot sol·licitar en fer la sol·licitud de llicència o comunicat l'obra.

 

·         Bonificació del 80% en la taxa per inici d'activitats per canvi de nom o de denominació de l'activitat. Cal estar al corrent del pagament dels impostos i taxes municipals referents a l'activitat.  L'ajut es pot sol·licitar en iniciar l'expedient de canvi de nom.

 

·         Bonificació del 50% en la taxa per inici d'activitats per trasllat d'activitat sense canvi de titularitat. L'ajut es pot sol·licitar en iniciar l'expedient de canvi de nom.

 

·         Bonificació del 50% per inici d'activitats en l'ampliació de local o activitat en local contigu. Hi ha d'haver comunicació interior.  L'ajut es pot sol·licitar en iniciar l'expedient de canvi de nom.

 

·         Bonificació del 50% en la taxa de recollida en activitats comercials i professionals quan les obres a la via pública durin més de sis mesos. L'ajut es pot sol·licitar quan s'hagi fet efectiu el pagament de l'impost d'activitats.

 

·         Bonificació de fins el 80% de la llicència d'obres a la via pública superiors a tres mesos que afectin el local on hi ha una activitat. L'ajut es pot sol·licitar quan s'hagi fet efectiu el pagament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).

 

·         Bonificació en funció del dies que hagi estat tancada l'activitat econòmica en obres majors dins del local i amb llicència d'obres. L'ajut es pot sol·licitar quan s'hagi fet efectiu el pagament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).

 

·         Bonificació del 50% a l'inici d'una nova activitat durant 5 anys consecutius. L'ajut es pot sol·licitar en presentar la declaració de la renda.

 

·         Bonificació de fins el 50% de l'IAE per incrementar la plantilla de personal. Remeteu-vos a l'ordenança.

 

·         Bonificació del 50% de l'IAE per la instal·lació d'energies renovables per l'autoconsum. Remeteu-vos a l'ordenança.

 

 

Ajuts per a col·lectius específics

 

Ets una persona jubilada?

 

·         Subvenció d’entre el 25% i el 40% de l’IBI en immobles amb un valor igual o superior a 200.000 €, condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

·         Bonificació de la taxa de recollida de residus domèstics. Tarifa reduïda de 62,64 €. Condicionat als ingressos de la unitat familiar. Les sol·licituds es poden realitzar fins al 30 de març de l'any en què es demana la quota reduïda.

 

 

·         Subvenció d’entre el 20% i el 30% de l’impost de circulació per ser propietari d'un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals. Condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

 

·         Subvenció d’entre el 25% i el 40% en la taxa dels guals per un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals. Condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.


 

Ets una persona a l'atur?


 ·         Subvenció d’entre el 25% i el 40% de l’IBI en immobles amb un valor igual o superior a 200.000 €, condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

 

·         Bonificació de la taxa de recollida de residus domèstics. Tarifa reduïda de 62,64 €. Condicionat als ingressos de la unitat familiar.Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de març de 2021.


·         Subvenció del 90% de l'IBI a persones sense subsidi i ingressos de la unitat familiar iguals o inferiors a 5000 €. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

·         Subvenció d’entre el 20% i el 30% de l’impost de circulació per ser propietari d'un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals. Condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

 

Ets membres d'una família nombrosa?

 

 ·         Bonificació del 50% de l’IBI en immobles amb un valor inferior a 200.000 €. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

·         Subvenció d’entre el 20% i el 30% de l’impost de circulació per ser propietari d'un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals. Condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

·         Subvenció d’entre el 20% i el 30% en la taxa dels guals per un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals. Condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.


Ets membres d'una família monoparental?

 

 ·         Bonificació del 50% de l’IBI en immoble, habitatge habitual, amb un valor igual o 200.000 €. Condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

 ·         Subvenció d’entre el 20% i el 30% de l’impost de circulació per ser propietari d'un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals. Condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

·         Subvenció d’entre el 20% i el 30% en la taxa dels guals per un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals. Condicionat a ingressos. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

Ets membre d'una família en situació de pobresa energètica?

 

·        Exempció de la taxa de clavegueram amb informe previs de Serveis Socials, que s'ha de tramitar anualment. 

 

 

Ets membre d'una família amb dificultats econòmiques?

 

·         Bonificació. Tarifa súper reduïda en la taxa de recollida de residus. Taxa de 49,68 euros. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

 

Ajuts per a tota la ciutadania

 

Ets propietari d'un vehicle poc contaminant, elèctric o històric?


·         Bonificació del 100% en l’Impost de circulació pels propietaris de vehicles històrics amb antiguitat mínima de 31 anys. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 10 d'abril de 2020. 

 

·         Bonificació del 75% en l’Impost de circulació pels propietaris de vehicles elèctrics purs o amb emissions inferiors a 100 g CO2/km. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 10 d'abril de 2020. 

 

Ets propietari del teu habitatge habitual, d'una plaça d'aparcament o d'un traster?

 

·         Subvenció del 10% en l’IBI. El valor cadastral igual o inferior a 200.000 euros. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

·         Subvenció del 25% en l’IBI. El valor cadastral igual o inferior a 60.000 euros. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

·         Subvenció del 40% en l’IBI. El valor cadastral és igual o inferior a 40.000 euros. Els ingressos de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors a 30.000 euros. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

Has fet obres a casa teva?

 

·         Subvenció de fins al 90% en l’IBI durant un període màxim de tres anys si has fet obres de restauració, renovació, estucat o pintat a la façana per tal de millorar l'immoble del qual ets propietari. Les sol·licituds es poden realitzar en finalitzar l'obra.

 

·         Bonificació de fins al 50% en l’IBI per la instal·lació d'energia fotovoltaica en funció de la potència instal·lada. La bonificació s'allargarà cinc anys consecutius i té un caràcter retroactiu per a instal·lacions del 2017, 2018 i 2019.  Les sol·licituds es poden realitzar en finalitzar l'obra.

 

·         Subvenció en funció de l'IBI si has rehabilitat el teu habitatge i l'has incorporat a la borsa de lloguer assequible.  Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 de setembre de 2020.

 

·         Bonificació del 90% de l'ICIO i la taxa per serveis urbanístics per a construccions i obres que afavoreixin la superació de barreres arquitectòniques que es facin de forma no obligatòria. L'ajut es pot sol·licitar en fer la sol·licitud de llicència o comunicat l'obra.

 

·         Bonificació d'entre el 30% i el 60% de l'ICIO i la taxa per serveis urbanístics per a rehabilitació d'habitatges. L'ajut es pot sol·licitar en fer la sol·licitud de llicència o comunicat l'obra.

 

·         Bonificació del 90% de l'ICIO i la taxa per serveis urbanístics en obres per fomentar estalvi energètic i l'ús d'energies renovables. L'ajut es pot sol·licitar en fer la sol·licitud de llicència o comunicat l'obra.

 

·         Bonificació del 30% i el 90% de l'ICIO i la taxa per serveis urbanístics si has fet obres de restauració, renovació, estucat o pintat a la façana per tal de millorar l'immoble del qual ets propietari. L'ajut es pot sol·licitar en fer la sol·licitud de llicència o comunicat l'obra.

 

·         Bonificació del 50% de l'ICIO i la taxa per serveis urbanístics per a obres en habitatges de protecció civil i habitatges inclosos en la borsa de lloguer social que es facin de forma no obligatòria. L'ajut es pot sol·licitar en fer la sol·licitud de llicència o comunicat l'obra.

 

Fas compostatge casolà?

 

·         Bonificació. Reducció del 20% en la taxa de recollida de residus domèstics del 2021. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 31 de gener de 2021.

 

Utilitzes la deixalleria?

 

·         Bonificació. Reducció del 25% al 50% en la taxa de recollida de residus domèstics del 2021. La bonificació variarà en funció de les vegades que hagis utilitzat la deixalleria l'any 2020. Les sol·licituds es poden realitzar fins el 31 de gener de 2021.

 

Has incorporat el teu habitatge a la borsa de lloguer assequible?

 

 

 

·         Subvenció en funció de l'IBI si has incorporat el teu habitatge a la borsa de lloguer assequible de la Generalitat de Catalunya.  Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 d'octubre de 2020.

 

·         Subvenció en funció de l'IBI si has rehabilitat el teu habitatge i l'has incorporat a la borsa de lloguer assequible.  Les sol·licituds es poden realitzar fins el 30 d'octubre de 2020.

 

 

Has rebut una herència?

 

 

·         Bonificació. Reducció del 95%  en l'impost de plusvàlua en les transmissions que afectin a l'habitatge habitual o local on hi hagi ubicat el negoci familiar. Les sol·licituds es poden realitzar sis mesos a comptar des de la data de defunció.

 

·         Bonificació. Reducció entre el 50% i el 70% en l'impost de plusvàlua en finques que no siguin considerades habitatge habitual i que el valor cadastral no superi els 300.000 €.  Les sol·licituds es poden realitzar sis mesos a comptar des de la data de defunció.

 

·         Bonificació. Reducció entre el 50 i el 95% en l'impost de plusvàlua sense tenir en compte l'habitatge habitual del causant a l'hereu amb diversitat funcional reconeguda. Les sol·licituds es poden realitzar sis mesos a comptar des de la data de defunció.

 

 

 

Ajuts per a sectors específics. Convocatòries anuals

 

1.     Educació: beques de llibres i material escolar, beques d’activitats educatives, bonificacions per a escoles bressol municipals, beques per a escola de música, beques per a casals d’estiu.

 

2.    Serveis Socials: beques de menjador, ajuts d’urgència social

 

3.    Esports: beques per a la pràctica esportiva als clubs de la ciutat

 

4.    Habitatge: Bonificacions de l'IBI pel foment del lloguer social: rehabilitació, adequació o reforma de l'habitatge buit. 

 

 

 

Per a més informació, els ciutadans poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament a través de les vies següents:

 

Per telèfon

Trucant al 93 886 21 00, de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda.

 

Per internet

Entrant a seuelectronica.vic.cat o escrivint a atenciociutadana@vic.cat.

 

Presencialment

 

Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Major

De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de dilluns a dijous de 4 a 6 de la tarda.

Oficina d’Atenció Ciutadana del Remei (carrer Virrei d’Avilés, 34)

De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.

 

Accions del document

  • IMPULSVIC
  • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
  • CREACCIÓ
  • VIALNET
  • RASESVIC
  • VICVERD
  • MINSVIC

Carregant...