Ajuntament de Vic

Espais - Cessió

Els espais del CCVIC de l'Ajuntament de Vic es poden sol·licitar per portar-hi a terme activitats.

Les sol·licituds estan subjectes a la disponibilitat d'espais un cop tancades les programacions trimestrals dels CCVIC, Ajuntament de Vic, les associacions de veïns i les entitats de cadascun dels CCVIC. A l'hora de cedir els espais tenen prioritat les activitats de caràcter cívic, cultural i educatiu de les entitats i associacions de la ciutat de Vic.

Normativa reguladora de l’ús dels centres cívics i dels locals culturals de la ciutat.

Les taxes per l'ús dels espais estan incloses a les ordenances fiscals (consulteu les taxes).

Per consultar la disponibilitat dels espais dels CCVIC, la normativa d'ús, les taxes aplicables i dels tràmits per a sol·licitar un espai podeu informar-vos presencialment de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda o bé per telèfon o correu electrònic:

La sol·licitud -instància-  al registre general de l'Ajuntament de Vic s'ha de portar a terme en línia per mitjà de l'Oficina virtual.