Ajuntament de Vic

CRIQUET

Més Nits! 2018

CCVIC Serra-de-senferm (Parc de Miquel Coll i Alentorn)
Dissabte 14 de juliol
19:00h
Activitat gratuïta

Aproximació a aquest esport d'origen anglès molt popular a l'Índia i al Pakistan.

Els jugadors de l'Associació social i cultural de l'Índia d'Osona faran una demostració de com s'hi juga i es convidarà a participar a tothom qui vulgui.