Sou aquí: Inici Notícies Ordre del dia del ple municipal del dilluns 13 de juny

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 13 de juny

Tindrà lloc a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe a www.vic.cat o El 9 TV i via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Jun 10, 2022

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (AJT/8836/2022)

 

DONAR COMPTE AL PLE

 

2.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 DE L'AJUNTAMENT DE VIC I L'OFIM (EXP. AJT/7697/2022)

 

3.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 (EXP. AJT/7743/2022)

 

4.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 (EXP. AJT/7744/2022)

 

DICTÀMENS

 

5.- APROVAR ELS DIES FESTIUS LOCALS PER L'ANY 2023 (EXP. AJT/7273/2022)

 

6.- APROVAR LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS, CURS 2022-2023 (EXP. AJT/8507/2022)

 

7.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE L'ICIO AL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC PER LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA UNITAT DE CURES INTENSIVES DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC (EXP. AJT/6792/2022)

 

8.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE L'ICIO AL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL LOCAL DE LA RAMBLA DELS MONTCADA, 8, BAIXOS A, PER UBICAR-HI ELS SERVEIS DE LA CATALUNYA CENTRAL (EXP. AJT/7583/2022)

 

9.- APROVAR LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE L'ICIO A AURORACOOP PER LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LES ANTIGUES ESCOLES DE SENTFORES PER UBICAR-HI UN CENTRE DE FORMACIÓ (EXP. AJT/7589/2022)

 

10.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS, ANNEX 8: PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA DE MÚSICA I ELS CASALS D'ESTIU (EXP. AJT/7688/2022)

 

11.- APROVAR L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CARRER DE LA FUSINA (EXP. AJT/14284/2021)

 

12.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/PLE/2022 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2022 (EXP. AJT/8515/2022)

 

13.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/ROM/2022 FINANÇADA AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (EXP. AJT/8514/2022)

 

14.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/ROM/2022 DE L'OFIM, DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022 (EXP. AJT/7703/2022)

 

15.- DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE RESTABLIMENT DE L'EQUILIBRI ECONÒMIC DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'EXPLOTACIÓ DE L'APARCAMENT DE LA PLAÇA MAJOR DE VIC (EXP. AJT/9970/2020)

 

16.- APROVAR LA RESOLUCIÓ D'UN RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD DEL PLE DE DATA 7 DE FEBRER DE 2022 QUE VA APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I L'OFIM (EXP. AJT/5809/2022)

 

17.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE VIC PER A L'ANY 2022 (EXP. AJT/10836/2021)

 

18.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VIC I L'ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS (EXP. AJT/8320/2022)

 

19.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE PERSONAL LABORAL, DE L'ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI, I DEL PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DE LA GUÀRDIA URBANA DE L'AJUNTAMENT DE VIC I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (EXP. AJT/7988/2022)

 

20.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE TECNOLOGIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VIC (EXP. AJT/7507/2022)

 

21.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AHC I L'AJUNTAMENT DE VIC RELATIU A L'ENCOMANA DE GESTIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN MODEL INTEGRAT D'ATENCIÓ I GESTIÓ EN MATÈRIA D'HABITATGE AL MUNICIPI DE VIC (EXP. AJT/10266/2015)

 

22.- PORTAR A TERME L'EXECUCIÓ DELS ACORDS APROVATS PEL PLE DE DATA 2 DE MAIG DE 2022, RELATIUS AL CANVI DE CRITERI COMPTABLE A LA SOCIETAT IMPULSVIC, SLU (EXP. AJT/8410/2022)

 

23.- APROVAR LA RELACIÓ DE LES PERSONES PROPIETÀRIES I DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ DE LES 2 PORCIONS DE LA FINCA SITUADA A L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, CRUÏLLA AMB L'AVINGUDA DE RAFAEL DE CASANOVA (EXP. AJT/8280/2022)

 

24.- APROVAR LA RELACIÓ DE LES PERSONES PROPIETÀRIES I DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ DE LES 2 PORCIONS DE LA FINCA SITUADA A L'AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS, CRUÏLLA AMB LA CARRETERA DE BARCELONA (EXP. AJT/8282/2022)

 

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

25.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

 

26.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

PRECS I PREGUNTES

 

RECORDEM:

Motiu: Ple municipal

Dia: Dilluns 13 de juny.

Hora: 6 de la tarda

 

Es podrà seguir per www.vic.cat

 

 

 

 

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...