Sou aquí: Inici Notícies Ordre del dia del ple municipal del dilluns 7 de juny

Ordre del dia del ple municipal del dilluns 7 de juny

Tindrà lloc a les 6 de la tarda telemàticament i es pot seguir en directe a www.vic.cat o El 9 TV i via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Jun 04, 2021
Ordre del dia del ple municipal del dilluns 7 de juny

Cartell informatiu

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (EXP. AJT/7875/2021)

 

DONAR COMPTE AL PLE

 

2.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL PERÍODE CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (EXP. AJT/7771/2021)

 

3.- DONAR COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (EXP. AJT/7770/2021)

 

4.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 DE L'AJUNTAMENT DE VIC I DE L'OFIM (EXP. AJT/7524/2021)

 

DICTÀMENS

 

5.- MODIFICAR LES DATES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE PLE DELS MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2021 (EXP. AJT/12547/2019)

 

6.- APROVAR LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT 5/PLE/2021 I 4/ROM/2021 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2021 (EXP. AJT/7807/2021)

 

7.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DE L'OFIM (EXP. FIM/49/2021) 8.- APROVAR LA REVISIÓ DE LES FITES I INDICADORS DEL CONTRACTE-PROGRAMA AMB LA FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA (EXP. AJT/7680/2021)

 

9.- APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ AL CASINO DE VIC PER AL FINANÇAMENT DE L'ATENEU DE VIC (EXP. AJT/7531/2021)

 

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE VIC (EXP. AJT/7608/2021)

 

11.- APROVAR LES MODIFICACIONS EN ELS ABONAMENTS PEL SERVEI DE LA PISCINA DURANT EL PERÍODE D'ESTIU 2021, PROPOSAT PEL CLUB NATACIÓ VIC ETB (EXP.AJT/7736/2021)

 

12.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS, ANNEX 9: UTILITZACIÓ PRIVATIVA I DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA A LA GENT GRAN (SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA) (EXP. AJT/7253/2021)

 

13.- APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ALIENACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA, DE LA PARCEL·LA SOBRERA SITUADA ENTRE ELS CARRERS DE CANTONIGRÒS I DE L'ESQUIROL DE VIC (EXP. AJT/10096/2019)

 

14.- APROVAR EL REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA NÚM. 77 I DECLARAR DESERTA L'ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA NÚM. 64 SITUADES AL POLÍGON INDUSTRIAL "EL BRUGUER" (EXP.AJT/9946/2020)

 

15.- APROVAR L'INICI DE L'EXPEDIENT PER LA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA CREACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN SERVEI ESPORTIU I DE LLEURE PER A LA PRÀCTICA DE LA NATACIÓ, AL CARRER DE LA PROVIDÈNCIA (EXP.AJT/5491/2021)

 

16.- APROVAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE L'ALCALDIA, PER TRÀMITS CONCRETS EN L'EXPEDIENT AJT/13006/2020 (EXP. AJT/13006/2020)

 

17.- APROVAR L'INCREMENT DE PREUS EN LA PARTIDA DE PERSONAL PER L'ANY 2021 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL MIXT VIALNETVIC SL I APROVAR L'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT (EXP. AJT/6910/2021)

 

18.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ D'UNA CONDICIÓ RESOLUTÒRIA DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26/07/2017 EN RELACIÓ AMB LA CONSTITUCIÓ D'UN DRET DESUPERFÍCIE GRATUÏT SOBRE LA FINCA MUNICIPAL DE LA RAMBLA HOSPITAL NÚM. 46, CASA SERRA I MORET (EXP. AJT/7788/2017)

 

19.- APROVAR L'EXPROPIACIÓ DE LA FINCA QUE CONFORMA ELS VESSANTS DEL TURÓ DEL CASTELL D'EN PLANES (EXP. AJT/7409/2021)

 

20.- APROVAR L'EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL PG. PEP VENTURA-CASA CARITAT (EXP. AJT/7412/2021)

 

21.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS PERTANYENTS A L'AJUNTAMENT A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020 (EXP. AJT/532/2021)

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

 

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

 

22.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CONSTITUCIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE A TÍTOL ONERÓS, A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SOBRE LA FINCA MUNICIPAL SITUADA A LA RONDA DE FRANCESC CAMPRODON, NÚM. 10 (EXP. AJT/7984/2020)

 

PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR

 

23.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL SENYOR PERE FREIXA OLIVERAS ALCÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE VIC (EXP. AJT/7596/2021)

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d'abril):

 

24.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR

25.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 

MOCIONS

 

26.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JXCAT, EN NOM DE L'AMI, DE SUPORT A L'AMNISTIA (EXP. AJT/8162/2021)

 

PRECS I PREGUNTES

 

RECORDEM:

Motiu: Ple municipal telemàtic

Dia: Dilluns 7 de juny 2021

Hora: 6 de la tarda

 

Es podrà seguir per www.vic.cat

 

 

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...