Sou aquí: Inici Notícies Ordre del dia del ple municipal del proper dimecres, 7 de març

Ordre del dia del ple municipal del proper dimecres, 7 de març

Tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vic i es pot seguir en directe a www.vic.cat o El 9 TV i via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Mar 05, 2018
Ordre del dia del ple municipal del proper dimecres, 7 de març

Ple municipal del mes de febrer

  

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 
DONAR COMPTE AL PLE
 

2.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL 4T TRIMESTRE DE 2017

 

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 4T TRIMESTRE DE 2017

 

4.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE DE 2017

 
DICTÀMENS
 

5.- APROVAR EL MANTENIMENT DE LA COMPATIBILITAT AUTORITZADA A UNA PERSONA FUNCIONÀRIA DE CARRERA DE L'AJUNTAMENT DE VIC

 

6.- APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I L'AJUNTAMENT DE VIC PER LA IMPARTICIÓ DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT DE CARRETERA

 

7.- APROVAR EL CONVENI D'ENCOMANA DE GESTIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VIC I EL CONSELL COMARCAL D'OSONA PER LES BEQUES DE SUPORT EDUCATIU I D'INCLUSIÓ SOCIAL CURS 2018/19

 

8.- APROVAR L'ENCOMANA DE GESTIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ I ART (FEDUART) PER LA GESTIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, ESPAI FAMILIAR, ESCOLA DE DIBUIX, CENTRE D'ARTS VISUALS DE VIC I CASALS D'ESTIU MUNICIPALS

 

9.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS DETECTATS EN L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RENTING, DE DOS VEHICLES TIPUS TURISME HÍBRID, AMB EQUIPAMENT POLICIAL DE PATRULLA I PEL TRASLLAT DE DETINGUTS, RESPECTIVAMENT, DESTINATS A LA GUÀRDIA URBANA

 

10.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/PLE/2018 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

 

11.- MODIFICAR LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2018

12.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ANNEX 8 DE L'ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS: PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, L'ESCOLA DE MÚSICA, L'ESCOLA DE DIBUIX, ELS CASALS D'ESTIU I L'ESPAI FAMILIAR VIC

 

13.- APROVAR INICIALMENT PER A L'EXERCICI 2018 L'ANNEX 11 DE L'ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS: SERVEI DE SENYALITZACIÓ VERTICAL

 

14.- APROVAR LES NORMES PARTICULARS I LA CONVOCATÒRIA PER L'ACCÉS A LES AJUDES PER A L'EXECUCIÓ D'ARRANJAMENT I MILLORES D'HABITATGES PER DESTINAR A LLOGUER SOCIAL AL NUCLI ANTIC DE LA CIUTAT

 

15.- APROVAR LA IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'EIXAMPLE MORATÓ, FASE 1

 

16.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS PERTANYENTS A L'AJUNTAMENT A 31 DE DESEMBRE DE 2017

 

17.- AMPLIAR EL SERVEI DE VIGILÀNCIA AMB PARQUÍMETRES A LA ZONA HOSPITAL

 

18.- APROVAR L'ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER L'ANY 2018

 

19.- APROVAR L'ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC PER L'ANY 2018

 

20.- APROVAR L'ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L'ÚS DE 4 HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA

 

21.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE VIC I IMPULSVIC SLU PER LA IMPLANTACIÓ D'UN MODEL INTEGRAT D'ATENCIÓ I GESTIÓ AL MUNICIPI DE VIC

 

22.- RATIFICAR I APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL TER

 

23.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS

 

24.- APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES

 

25.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE PERMUTA DE TERRENY MUNICIPAL PER DUES PORCIONS DE TERRENY PROPIETAT DE PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, SA

 

26.- ESTIMACIÓ EN PART D'AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE JACINT VERDAGUER AL TRAM ENTRE LA RAMBLA DE L'HOSPITAL I LA PLAÇA DE L'ESTACIÓ

 

27.- APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI D'ENCOMANA DE GESTIÓ PER TASQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EMPRENEDORIA I INCUBACIÓ D'EMPRESES A CREACCIÓ, AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT

 

28.- DISSOLDRE I LIQUIDAR LA SOCIETAT MERCANTIL 100% MUNICIPAL SERMUVIC, SLU

 

29.- SEGUIR PRESTANT EL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I ALTRES PER PART DE L'EMPRESA D'ECONOMIA MIXTA MINSVIC, SL

 

30.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS A FAVOR DE LA SOCIETAT MIXTA VIALNETVIC, SL

 

PROPOSTES D'ACORD SENSE DICTAMINAR

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (ART. 46.2.E DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL):

 
31.- RELACIÓ DE DECRETS DEL MES ANTERIOR
 

32.- RELACIÓ D'ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES ANTERIOR

 
MOCIONS
 

33.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS QUE LA SUBSCRIUEN EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

 

34.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC-SOMVIC PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

 

35.- MOCIÓ PRESENTADA PER CAPGIREM VIC DE SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2018

 

36.- MOCIÓ PRESENTADA PER PLATAFORMA VIGATANA PER ENTRAR DE FRANC A LA PISCINA MUNICIPAL EN CAS D'ONADA DE CALOR

 

37.- MOCIÓ PRESENTADA PER VIC PER A TOTS DE SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA DEL 8 DE MARÇ

 
 

PRECS I PREGUNTES

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...