Sou aquí: Inici Notícies Vic aprova un pressupost de 53 milions d’euros pel 2020

Vic aprova un pressupost de 53 milions d’euros pel 2020

El pressupost preveu gairebé 10 milions d’euros en inversions, basats en cinc eixos temàtics, per seguir treballant per una ciutat a la mesura humana

Des 03, 2019
Vic aprova un pressupost de 53 milions d’euros pel 2020

Ple de l’Ajuntament d’ahir

Vic va aprovar ahir el pressupost per l’any 2020, fixat en 53.717.017,45 €, amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció del PSC i els vots en contra d’ERC i Capgirem Vic. Aquesta xifra suposa un augment del 5,25% en despesa corrent i del 21,24% en inversions, partida que representarà 9.812.410 €. L’endeutament se situa al 28,49%, amb 4.778.000 €.

 

Els ingressos corrents pugen un 4,1% del total, 44.931.706 €, suposant el 87,25% del total d’ingressos, que es distribueixen de la següent manera, tal com va desgranar la regidora d’Economia, Núria Homs:

 

Impostos directes (IBI)

20.185.000 €

Impostos indirectes (ICIO)

1.142.000 €

Taxes i preus públics

10.278.000 €

Transferències corrents (subvencions)

13.106.000 €

Ingressos patrimonials (lloguers i cànons)

217.000 €
 

La resta d’ingressos corresponen a venda de patrimoni, transferències de capital i passius financers. “Una de les despeses que més augmenta és la de recursos humans, amb un 7,35%, per la pujada de sous marcada per la llei i la creació de noves places: 5 agents de la Guàrdia Urbana, 1 caporal, 1 tècnic de mobilitat, 2 places d’administratives de Benestar Social i OAC, 1 tècnic de so a Cultura i ampliació de jornada a una tècnica de Benestar”, tal com ha detallat Homs.

 

Homs va explicar que el pressupost “està ajustat a les necessitats actuals, complint amb el nostre programa electoral, amb un pla d’inversions ambiciós però realista per aportar moltes millores a la ciutat”. “L’Ajuntament presenta unes finances equilibrades i sanejades, complim tot el que marca la normativa, més restrictiva del que voldríem, però gràcies al treball en equip tècnic i polític podem fer el màxim”, va reivindicar la regidora d’Economia.

 
El pressupost es desplega en cinc eixos temàtics i objectius de ciutat, que són:
 

·         Ciutat saludable

·         Ciutat per a les persones

·         Ciutat accessible i amb serveis de qualitat

·         Ciutat del coneixement i amb progrés econòmic

·         Administració oberta, moderna i propera

 
Ciutat saludable
 

Des del punt de vista de ciutat saludable, la regidora va enumerar les diferents inversions previstes amb valor de 4.555.000 €. Pel que fa a equipaments esportius “per esdevenir una ciutat esportiva referent a la Catalunya Central” està previst: skate park, nous vestuaris i camp de gespa al camp municipal d’esports, canvi de paviment al pavelló de l’Ausoneta, ampliació del pavelló Castell d'en Planes, rocòdrom municipal i dues noves pistes de barri.

 

Es destinaran 390.000 € al desplegament del Pla estratègic de la bicicleta i 300.000 € a urbanitzar el sector del Graell.

 

A més, de cara l’any 2020 hi ha prevista una nova concessió de bus urbà, per adequar línies i formats, que arribin als polígons i als centres educatius, combinar línies regulars amb servei tipus llançadora o a demanda segons necessitats. Al pla d’inversions hi ha prevista una possible despesa per la compra de nous busos més sostenibles, valorada en 644.000 €.

 

També dins d’aquest apartat s’inclouen mesures de pacificació i accessibilitat a les escoles (100.000 €), adequació d’un aparcament paisatgístic a l’entrada sud de la ciutat (501.000 €) i una nova estació de bus intermodal ubicada al sud de la ciutat, valorada en 1 milió d’euros.

 
Ciutat per a les persones
 

En l’apartat de ciutat per a les persones, està prevista una inversió destacable en equipaments culturals: la biblioteca Pilarín Bayés, impuls a projectes musicals, com l'ampliació del So de les Cases i a la música al carrer (63.000€) i un condicionament integral de l’espai ETC —major accessibilitat, calefacció, renovació del pati de butaques, nova sala LAB, renovació de l’equip tècnic audiovisual—(206.000 €).

 

Paral·lelament, s’amplia la convocatòria de subvencions a entitats (143.000 €) i la d’activitats per poder desenvolupar nous projectes adreçats a les persones grans i persones vulnerables (55.000 €).

 

També s’estableixen nous convenis de col·laboració amb entitats per la inserció laboral de joves vulnerables i pel projecte ‘Vic, Ciutat Cuidadora’ (47.000 €); s’estabilitzen les partides del servei d’atenció domiciliària (261.300 €), “un servei molt valuós que ajuda a mantenir les persones grans a casa amb suport quan el necessiten”; s’atorga una màxima dotació al centre de dia municipal per aquelles persones amb primers graus de dependència (160.000 €); es dota el servei d’allotjament d’urgència en 171.000 € per respondre a les persones amb necessitats d’habitatge, oferint suport i acompanyament temporal durant la recerca d’habitatge estable.

 

Finalment, es destinaran 200.000 € per a la rehabilitació d’habitatges i 140.000 € per l’adquisició de habitatges (en mode tempteig i retracte) en els propers quatre anys.

 
Ciutat accessible i amb serveis de qualitat
 

En la categoria de ciutat accessible i amb serveis de qualitat , estan previstes les reurbanitzacions de la segona fase de l’eixample Morató (carrers Sant Antoni, Casadevall i Fusina); del darrer tram del carrer Nou, de carrers del barri de l’Estadi al voltant de la zona esportiva ETB i OAR; de la plaça Moragas al barri de l’Estadi, de la plaça Pericas a l’Horta Vermella i del Parc Miquel Albó i Vidal de Llobatera al barri de Caputxins; l’adequació de les rambles del Bisbat, Davallades i dels Montcada; millorar els accessos a les cases de pagès i el desplegament de la fibra òptica en l’entorn rural, i un nou aparcament de camions al Polígon.

 

També s’han pressupostat amb 200.000 € cadascun dos lots d’asfaltats de carrers; millores en l’enllumenat públic de 100.000 € i en les línies elèctriques dels carrers de la Riera i Sant Pere. Es pressuposta el servei de neteja viària en 2.125.000 €, la recollida de residus en 2.025.000 €, i el manteniment de parcs i jardins en 760.000 €.

 
 
Ciutat del coneixement i amb progrés econòmic
 
 
 

Dins d’aquest apartat, la regidora d’Economia, Núria Homs, va destacar que la partida destinada a Educació ascendia a 3.638.690 euros, 113.690 € més, que es destinaran a un nou projecte sobre mentoratge a joves, més aportació a les escoles bressol per la tarifació social, i més dotació a la partida del pla educatiu de ciutat (PEC), “per continuar treballant amb les AMPA i les entitats de ciutat per una ciutat educadora, com per exemple el projecte d’extraescolars per a tothom”.

 

En l’àmbit de les beques d’inclusió social per a llibres, activitats escolars i excursions, la partida ascendeix a 261.000 €.

 

“Al Pla d’inversions preveiem inversions en equipaments per fomentar l’experimentació i la innovació a la ciutat. Ens hem presentat a la convocatòria del PECT i ho hem fet conjuntament amb UVic-UCC, l’Ajuntament de Manlleu i Creacció”, va apuntar Homs. “El cost global del projecte és de més de 2 milions d’euros i per Vic  puja 615.828.75€ que inclou l’adequació d’espais i els corresponents agents dinamitzadors”, va afegir. Així, aquestes són les inversions previstes en aquest camp:

 
 

·         Media Lab: Laboratori ciutadà d’experimentació amb la tecnologia, les multimèdies i el disseny, a la Biblioteca Pilarin Bayés.

 

·         Fab Lab: laboratori de fabricació que impulsa descobriment de nou talent i nova producció local a escales petites, al Sucre.

 

·         Espai per a residències de les indústries culturals, a l’ETC.

 

·         Districte KIV (Knowledge Innovation Vic) l’actual recinte Firal del Sucre, Es vol transformar un espai a la ciutat de Vic per a convertir-lo en un espai innovador que relacioni empreses, professionals i agents vinculats a la indústria d’Osona.

 

A la tardor de 2020 s’engega el projecte de promoció turística de l’Illa de la Pietat, “que suposarà un impuls molt potent per situar Vic com un pol d’atracció turística”, segons Homs. Aquest projecte té un cost de 1.400.000 € i ens ha estat subvencionat per la Generalitat i per fons europeus amb 1.050.000 €.

Paral·lelament, es destina una partida de 400.000 € pel condicionament de les adoberies.

 

Finalment, s’ha obert una nova línia de projectes internacionals on actualment hi ha les partides destinades al Projecte europeu URBACT, que Vic lidera amb 8 ciutats europees i des del qual s’està treballant en el projecte de remodelació del Puig dels jueus.

 
 
Administració oberta, moderna i propera
 

Un altre dels objectius és aconseguir una administració oberta, moderna i propera. Per això, el pressupost ha previst 50.000 € per reformar el web de l’Ajuntament, 136.000 € per aplicacions informàtiques i projectes TIC; 400.000 € per a la renovació i manteniment de maquinari i 200.000 € per a pressupostos participatius, “que per primer cop s’obriran a incloure propostes d’àmbit sencer de la ciutat”, tal com va avançar Homs.

 

En el torn d’intervenció dels grups de l’oposició, el primer que va prendre la paraula va ser el regidor d’ERC Josep-Lluís Garcia. Garcia va agrair en primer lloc la feina de l’equip de l’àrea d’Intervenció i la predisposició de la regidora d’Economia, Núria Homs, per arribar a acords. “Malauradament, no hem estat capaços de trobar suficients punts d’acord. Els nostres projectes són molt diferents i amb prioritats antagòniques”, es va lamentar Garcia. Així, el regidor d’ERC va enumerar els principals esculls que impedien a la seva formació votar favorablement. El primer d’ells és l’estació intermodal: “No veiem necessària l’estació intermodal, que va en contra del que s’està fent a tot Europa, que es prioritza la jerarquia i la capil·laritat en els trajectes per evitar passar per dins dels centres urbans i que beneficia la qualitat de l’aire dins de les ciutats”. Garcia va continuar amb la crítica envers la inversió destinada al desplegament del pla de la bicicleta, que va qualificar d’insuficient “per aconseguir la transformació que es necessita”.

 

Pel que fa al centre de tecnificació esportiu, “nosaltres creiem que cal apostar per universalitzar l’accés a l’esport” i també dins de l’apartat esportiu, “afavorir la cohesió entre barris amb la construcció d’un nou poliesportiu al sud de la ciutat”, i va criticar que la manca d’informació que tenien sobre la situació del Club Patí Vic.

 

Garcia va aprofitar la seva intervenció per preguntar a l’equip de govern “si els grups de l’oposició els mereixem cap tipus de confiança” ja que “no ens tenen en compte en molts projectes de ciutat que impulsen i que són complementaris als que portàvem al nostre programa electoral, com poden ser l’Institut d’Humanitats i Pensament Crític o la nova campanya ‘Suma’t al Zero’, de la qual ens vam assabentar per la premsa”.

 

El regidor d’ERC va comentar també alguns de les propostes que no es van poder recollir en els pressupostos, com l’esmentat pavelló al sud de la ciutat per reequilibrar la distribució d’equipaments per tota la ciutat; habilitar un centre cívic al barri del Sucre, per afavorir l’arrelament al barri aprofitant l’empenta de l’associació de veïns; activitats extraescolars esportives municipals; la biblioteca de les coses; estudiar com pal·liar la segregació escolar; invertir en mantenir la marca del mercat municipal; fomentar el consum responsable, augmentar la plantilla d’agents cívics per seguir actuant des de la proximitat o instal·lació de plaques fotovoltaiques en pavellons i edificis municipals.

 

Garcia va cloure la seva intervenció demanant a l’equip de govern que “tinguin en compte la població de Vic que no els ha votat. Tenen majoria absoluta i no es pot convertir en majoria absolutista”.

 

El regidor de Capgirem Vic, Pere Freixa, també va agrair la predisposició de la regidora d’Economia, Núria Homs, per arribar a acords, encara que “ja ens van dir des d’un bon principi que no es podrien fer canvis importants”. Freixa va exposar que el pressupost havia de plantejar-se com una oportunitat per fer front a les desigualtats i a la fragmentació dels barris, “ja que un 25% dels empadronats a Vic requereixen l’ajuda de Serveis Socials”. Així, el regidor va esgrimir els motius que impedien a Capgirem Vic votar a favor d’aquests pressupostos “En primer lloc, la solució que proposen pel Graell creiem que és un nyap. El segon motiu principal és la nul·la iniciativa que mostren per canviar el sistema energètic i fer front a l’emergència climàtica”.

 

Per altra banda, Freixa va afegir que en alguns altres temes hi estaven d’acord, com ara l’estació intermodal o l’espai per a entitats, encara que no entenien “perquè es deixaven per final de mandat”. El regidor de Capgirem Vic es va refermar amb la seva aposta per la gestió municipal del servei de neteja i del tractament de residus, va defensar un canvi de model en la gestió de l’Atlàntida, va criticar l’aportació econòmica al Club Patí Vic, que “volem que tiri endavant però no d’aquesta manera, ja que no creiem que hi hagi hagut retorn” i l’augment d’efectius a la Guàrdia Urbana però no del cos d’Agents Cívics: “Hi ha molta seguretat i poca convivència”, va denunciar. Un altre dels motius que van determinar el ‘no’ de la formació van ser la poca aportació pressupostària a partides com ara habitatge, pressupostos participatius, igualtat o joves.

 

Finalment, Freixa va llistar algunes de les propostes que no s’havien inclòs dins del pressupost com la universalització i reutilització de llibres escolars, “que educa en valors i eixuga desigualtats”, o una borsa compensatòria d’intervencions a escoles públiques en comparació a les escoles concertades.

 

En referència a la nova concessió de busos, que arribi als polígons “està inclòs però perquè ve d’una moció del mandat anterior”, i va concloure que “aquests pressupostos no afronten les necessitats socials bàsiques”, cosa que impedia un vot favorable de Capgirem Vic.

 

La regidora del PSC, Carme Tena, que va abstenir-se en la votació, va justificar el seu posicionament afirmant que “aquest pressupost no és progressista però sí que recull algunes de les nostres propostes”. Tena va remarcar que l’augment d’efectius de la guàrdia urbana “està per sota de la ràtio que marca la Diputació”, i va expressar la seva preocupació per l’estat del manteniment i neteja de la via pública, o la manca d’inversió en el mercat municipal, que “s’està esperant la seva agonia”. “També trobem a faltar inversions en mesures per pal·liar el canvi climàtic, més pressupost per a les escoles públiques, la gent gran o l’habitatge social”.

 

Tena va criticar també l’aportació “a fons perdut” al Club Patí Vic, ja que les injeccions de diners realitzades en l’anterior mandat “no han servit per ajudar-lo a sortir endavant”.

 

En el torn de rèplica, la regidora d’Economia, Núria Homs, va constatar que “potser ens ha faltat temps per posar-nos d’acord. Tenim una ciutat amb unes mides prou raonables per poder anar de nord a sud i tal com està plantejat el pla d’inversions, no es podia assumir la construcció d’un nou poliesportiu, i en cas de ser així, hauria d’haver-se renunciat a alguna cosa. “A tots ens agradaria un nou Mercat Municipal però legalment, al tractar-se d’una concessió privada, no s’hi poden destinar els 100.000 € que demanava ERC”.

 

La regidora d’Economia va remarcar que “tots els grups polítics volem que l'èxit escolar sigui per tothom. Els tempos i les maneres de fer són el que marquen les diferències. Marcar un pressupost pel tema dels llibres sense haver-ho estudiat prèviament ens semblava precipitat”. Homs va reivindicar que el pressupost era social perquè “hi ha molta inversió social perquè la gent se'n pugui sortir i ajudar a les persones més vulnerables, que contempla el servei d'atenció domiciliària, el tema de l'habitatge, que el nou POUM contempla amb un 30% del total, o la tarifació social a les escoles bressol municipals”.

 

“Som conscients que ens va votar el 50% de la ciutadania i per això vam seure a parlar. Dels 13 punts sol·licitats d'ERC n'hi ha 7 que es van acceptar amb matisos. Amb Capgirem Vic vam trobar 4 propostes i només ens vam encallar en l'import pels llibres. Vull agrair a tots els grups polítics la seva predisposició. Aquest cop no els hem aconseguit el consens però les prèvies han estat enriquidores”, va matisar Homs.

 

El regidor d’ERC, Josep-Lluís Garcia, va puntualitzar que la inversió que demanaven respecte al mercat municipal era de marca i de promoció: ”Ens demana més detall en algunes de les propostes però vostès fan el mateix en el projecte de l’estació intermodal, com és lògic. Negociar vol dir renunciar a algunes coses”.

 

Carme Tena, des del PSC, va insistir que la seva proposta pel mercat municipal era rescatar l’antic projecte, i en cap cas aterrar-lo.

 

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va prendre la paraula abans de la votació per agrair als grups polítics “la maduresa política mostrada per intentar arribar a acords”. “Nosaltres tenim el deure i el compromís adquirit amb el nostre programa electoral. Tot i així, sempre ens asseurem per poder donar visibilitat als projectes de l’oposició sempre i quan suposin una millora per la ciutat i les persones que hi viuen”.

 

Revisió i modificació del contracte de gestió de serveis per la recollida de vidre, cartró i andròmines i servei de jardineria

 

El ple va convalidar les revisions de preus dels anys 2016, 2017 i 2018 i la modificació del contracte de gestió de serveis per la recollida de vidre, cartró i andròmines i de serveis de jardineria per ampliació de zones a favor de VicVerd, gràcies als vots a favor de l’equip de govern i el PSC, i les abstencions d’ERC i de Capgirem Vic.

 

El regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va explicar que la proposta era una modificació del contracte inicial de VicVerd que suposa un 6,3% respecte el valor inicial del contracte: “Per un cantó perquè el ple del 3 de febrer de 2016 va prohibir l'aplicació del glifosat, cosa que ha implicat un augment de cost, i per altra banda, s'hi incorporen nous espais que necessiten un augment de la dedicació horària”.

 
 
 

 Bonificació de la taxa per serveis urbanístics i de l’impost de construccions per l’IES La Plana

 

El ple va aprovar per unanimitat la bonificació del 95% de la taxa per serveis urbanístics i de l’impost de construccions per les obres d’instal·lació de nous traçats de ramals generals de calefacció a l’interior de l’IES La Plana.

 

El regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, va reclamar “que es compensi a les escoles públiques i instituts públics perquè es bonifica a qui més té”.

 
 
 
 
 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...