Sou aquí: Inici Notícies Vic defineix el cartipàs per la nova legislatura

Vic defineix el cartipàs per la nova legislatura

La sessió del ple aprova els sous dels càrrecs electes i dels eventuals, i els nomenaments dels representants de la corporació a diferents organismes de la ciutat

Jun 21, 2019
Vic defineix el cartipàs per la nova legislatura

Ple municipal d’ahir

El primer ple de la nova legislatura 2019-2023, que es va celebrar ahir a la tarda, va estar marcat per la definició del nou cartipàs municipal, que fixa, entre altres, l’estructura de l’organització i administració locals, així com les delegacions genèriques i específiques a cadascun dels regidors de l’equip de govern.

 

Així, l’Ajuntament de Vic comptarà amb quatre àrees, de les quals dependran les següents funcions:

 
 • Àrea d’Alcaldia i de Serveis a les Persones: Secretaria General, Comunicació i Transparència, Educació i Joves, Benestar i Família, Ciutadania, Protecció Civil i Barris, Igualtat, Convivència i Seguretat, Cooperació, Esports i Salut Pública.
 • Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció de la Ciutat: Universitat i Ciutat del Coneixement, Promoció Econòmica i Ocupació, Fires i Mercats, Comerç i Mercat de Marxants, Turisme i Cultura.
 •  Àrea de Territori i Sostenibilitat: Urbanisme, Activitats i Inspeccions Sanitàries, Mobilitat, Projectes Internacionals, Món Rural i Medi Ambient, Habitatge, Manteniment i Serveis i Via Pública
 • Àrea d’Economia i Serveis Generals: Economia, Recursos Humans, Contractació, Oficines d’Atenció Ciutadana, Noves Tecnologies i Administració Electrònica i Participació.
 

Els nous tinents d’alcaldia i els portaveus dels grups municipals

 

Un dels altres temes que es van revelar ahir en la sessió del ple va ser quins regidors i regidores ostentarien els càrrecs de tinent d’alcaldia per aquesta legislatura, per aquest ordre:

 
 • 1r tinent d’alcaldia: Josep Arimany i Manso
 • 2n tinenta d’alcaldia: Susagna Roura i Pujols
 • 3a tinenta d’alcaldia: Fabiana Palmero
 • 4t tinent d’alcaldia: Titi Roca i Bigas
 • 5è tinent d’alcaldia: Josep-Ramon Soldevila i Garcia
 

Els tinents d’alcaldia desenvolupen les atribucions i competències de l’alcaldessa en cas de la seva absència, vacant o malaltia.

 

Pel que fa als diferents grups polítics, es van definir també els regidors o regidores que actuaran de portaveus dels grups, i els seus suplents, si és el cas:

 

GRUP POLÍTIC

PORTAVEU/S
Junts per Catalunya

Sr. Josep Arimany i Manso

Suplent: Sra. Susagna Roura i Pujols

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Sra. Maria Balasch i Pla

Suplent: Sr. Josep-Lluís Garcia i Domingo

Capgirem Vic

Sr. Joan Coma i Roura

Suplent: Sra. Carla Dinarès i Ayats

Partits dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés

Sra. Carme Tena i Lameiro

 
 

Atribucions dels regidors i regidores de l’equip de govern

 

Els regidors i regidores de l’equip de govern exerciran les següents atribucions:

REGIDORIES MANDAT 2019-2023

Universitat i Ciutat del Coneixement

Sr. Josep Arimany i Manso

Cultura, Turisme i Habitatge

Sra. Susagna Roura i Pujols

Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Projectes Internacionals

Sra. Maria Fabiana Palmero

Esports i Fires i Mercats

Sr. Josep M. Roca i Bigas

Ciutadania, Barris, Cooperació i Participació

Sr. Josep-Ramon Soldevila i Garcia

Educació i Joves, Convivència i Seguretat

Sra. Elisabet Franquesa i Roca

Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món Rural

Sr. Albert Castells i Vilalta

Benestar i Família, Economia i Serveis Generals

Sra. Núria Homs i Molist

Promoció econòmica i Ocupació, Comerç

Sra. Bet Piella i Pons

Salut Pública i Igualtat

Sra. Núria Vergés i Vilarrúbia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A més, el regidor Titi Roca assumirà la presidència de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM), mentre que Bet Piella en serà la vicepresidenta.

 

Dedicacions i retribucions dels membres de l’Ajuntament i del personal eventual

 

Un altre dels aspectes que es va portar al ple van ser l’aprovació de les dedicacions i retribucions del membres de l’Ajuntament i també dels càrrecs eventuals. Les dues propostes van ser aprovades amb els vots a favor de Junts per Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya, l’abstenció d’Esquerra Republicana i els vots en contra de Capgirem Vic.

 

La regidora d’Economia, Núria Homs, va detallar que la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) regula els límits marcats pel que fa a les retribucions dels electes, els percentatges de dedicació, i la regulació de la contractació del personal eventual. A més, va proposar arribar a un acord ampli i pactar amb tot el consistori les retribucions dels electes, sempre complint amb els criteris marcats a l’LRSAL, perquè “així no caldria negociar-ho a cada principi de mandat”.

 

Homs va explicar que ”en els sous i retribucions per assistència que portem a aprovació avui s’ha aplicat una puja del 6% respecte els del l’any 2015, un increment que correspon a l’IPC, i són un 20% inferiors al límit màxim marcat per la LRSAL”.

 

La regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya, Maria Balasch, vajustificar l’abstenció del seu grup per dos motius: “S’ha treballat sobre la base dels sous pactats l’any 2015, i com a partit sempre treballarem per revaloritzar i dignificar la funció pública. Voldríem que aquest govern porti a terme polítiques valentes en temes d’ocupació per aconseguir també que la resta de la població de Vic tingui un sou digne i posar fi a la precarietat”.

 

Balasch va apuntar però que no veuen amb bons ulls “els sous que s’apliquen als càrrecs eventuals, però en cap cas posem en dubte la seva vàlua professional. Encara que es redueix el nombre de càrrecs de confiança, la massa salarial pràcticament no varia”.

 

Pel que fa als sous dels càrrecs electes, Balasch va assenyalar que “ens grinyola que s’hagin incrementat tant les dedicacions dels regidors i regidores, passant de 200.537 € anuals el 2015 als 349.800 € anuals que aprovem avui”.

 

El regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, va començar la seva intervenció recordant les paraules de l’alcaldessa de Vic tant en entrevistes com en el discurs d’investidura de “voler buscar el màxim consens” i va criticar que “se’ns ha donat un cartipàs fet, classista, que s’allunya de les necessitats de la ciutat, i que s’ha elaborat sense consultar-lo amb els partits de l’oposició. Hi votarem en contra per convicció, perquè la classe política s’ha de situar en la mitjana salarial de la població que pretén representar, i no pas doblar-la”.

 

“Lamentem que la majoria absoluta serveixi per ser aplicada d’aquesta manera, i tampoc estem d’acord amb l’increment de la massa salarial global i les dedicacions. Hem demanat reiterades vegades més diners per partides com llibres escolars o joventut, i sempre se’ns ha dit que no hi ha recursos econòmics”, va concloure Coma.

 

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va comprendre i agrair la postura de tots els grups de l’oposició, i va ressaltar que “és molt d’hora per començar a criticar. La ciutadania ha avalat la nostra gestió a les urnes. Els regidors i regidores han mostrat la voluntat de dedicar més hores al treball per a la ciutat i tenen molta responsabilitat. Demano, doncs, que se’ns critiqui si no busquem consensos en els grans temes de ciutat i, sobretot, per la feina que s’acabi portant a terme”.

 
 

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions de membres de l’Ajuntament

Regidor/a

Dedicació

Salari brut anual

Elisabet Franquesa

Parcial (90%)
41.976,00 €

Albert Castells

Parcial (80%)
37.312,00 €

Susagna Roura

Parcial (80%)
37.312,00 €

Fabiana Palmero

Parcial (80%)
37.312,00 €

Núria Homs

Exclusiva
46.640,00 €

Josep M. Roca

Parcial (80%)
37.312,00 €

Bet Piella

Exclusiva
46.640,00 €

Josep-Ramon Soldevila

Parcial (90%)
41.976,00 €

Núria Vergés

Parcial (50%)
23.320,00 €
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben assistències que inclouen possibles despeses d’aparcament en les següents quantitats:

 

Assistències

Òrgan

Càrrec

Euros per assistència

Ple

Alcaldessa i portaveus
Regidors/es

385,15 €
256,78 €

Junta de Govern

Alcaldessa i portaveus
Regidors/es

180,20 €
128,37 €

Comissions informatives

Alcaldessa i portaveus
Regidors/es

180,20 €
128,37 €

Junta de Portaveus

Alcaldessa i portaveus
Regidors/es

180,20 €
128,37 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

S’assigna a cadascun dels grups polítics la següent dotació econòmica mensual:

 
Per cada grup polític: 251,75 €/mes
Per cada regidor: 100,70 €/mes
 
 
 Pel que fa als càrrecs eventuals, es va presentar la següent proposta:
 

Personal eventual

Funció

Dedicació

Salari brut anual

Assessor/a de l’Alcaldia en convivència, seguretat i manteniment urbà

Exclusiva

41.300,00 €

Assessor/a de l’Alcaldia en promoció de la ciutat i cultura

Exclusiva

41.340,00 €

Assessor/a de l’Alcaldia en comunicació i protocol

Exclusiva

44.000,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regidora d’Economia, Núria Homs, va exposar que “els càrrecs eventuals són professionals amb coneixements tècnics específics que assessoren i donen suport a l’equip de govern i a l’organització per tal de que les polítiques de ciutat tirin endavant. L’Ajuntament té l’obligació i la responsabilitat de donar un servei públic d’alta qualitat al ciutadans, i totes les persones que estan al servei de l’organització i de la ciutat són importants i necessàries: funcionaris, polítics i càrrecs eventuals”.

 

En aquest sentit, Homs va detallar que, d’acord amb la LRSAL, l’Ajuntament de Vic pot tenir fins a set càrrecs eventuals, i que més endavant es valorarà la incorporació de més professionals en funció de les necessitats que es detectin.

 

La regidora d’Esquerra Republicana, Maria Balasch, va reiterar en la seva intervenció que repetirien l’abstenció igual que en el punt anterior.

 

El regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, també va reiterar el vot en negatiu “no perquè estiguem en contra que existeixin aquestes figures, però perquè voldríem que el procés de selecció fos més obert i perquè estem descontents en com es porten les xarxes socials de l’Ajuntament de Vic. Pensem que se segueix confonent la ciutat amb l’equip de govern i demanem que es tractin com a tals els comptes institucionals”.

 

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va posar en valor la feina dels càrrecs eventuals, que “nosaltres entenem com a assessors de confiança, i per això es busquen perfils que ens ajudin a portar a terme els nostres projectes per a la ciutat”.

 
 

Nomenament dels representants del consistori a patronats, agrupacions, associacions i entitats

 

El ple municipal va aprovar, per unanimitat, la designació dels següents regidors i regidores com a representants de l’Ajuntament en diversos patronats, agrupacions, associacions i entitats, tal com segueixen:

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ

Patronat de la Fundació Privada Universitària Balmes

Sr. Josep Arimany i Manso
Sra. Maria Balasch i Pla

Sr. Joan Coma i Roura

Patronat de la Fundació Sant Tomàs

Sra. Núria Homs i Molist

Patronat de la Fundació L’Atlàntida

Sra. Carme Tena i Lameiro

Patronat de la Fundació Privada Centre Psicopedagògic d’Osona

Sra. Núria Vergés i Vilarrúbia

Patronat de la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants

Sra. Elisabet Franquesa i Roca

Agrupació de Defensa Forestal Font Freda

Sr. Albert Castells i Vilalta

Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport urbà (AMTU)

Sr. Albert Castells i Vilalta

Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Sr. Albert Castells i Vilalta

Consell d’Administració d’Osona Turisme

Sra. Susagna Roura i Pujols

Consells escolars

Sra. Elisabet Franquesa i Roca

Consorci Alba-Ter

Sr. Albert Castells i Vilalta

Museu Episcopal de Vic

Sra. Susagna Roura i Pujols

Sr. Xavier Tornafoch i Yuste

Patronat d’Estudis Osonencs

Sr. Josep-Ramon Soldevila i Garcia

Associació Sant Tomàs-PARMO

Sra. Núria Homs i Molist

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va fer una intervenció global sobre els nomenaments: “Celebrem que alguns dels representants de la corporació en diferents organismes siguin de l'oposició però ens agradaria que s'ampliés a altres persones que hagin format part de les llistes dels partits. Votem a favor dels nomenaments perquè esperem que actuïn com a veritables representants de la corporació i ens acabin traslladant tota la informació dels acords que es prenen en els diferents organismes”.

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...