Sou aquí: Inici Notícies Vic instal·larà càmeres de videovigilància per millorar la seguretat

Vic instal·larà càmeres de videovigilància per millorar la seguretat

El ple va aprovar per unanimitat una moció en defensa del desdoblament i millores de la línia R3 de rodalies

Jun 14, 2022
Vic instal·larà càmeres de videovigilància per millorar la seguretat

Ple de Vic d’ahir

 

El ple va aprovar amb els vots en contra d'ERC, Capgirem Vic i el PSC una modificació de crèdit finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals que permetrà instal·lar càmeres de videovigilància al carrer, per millorar la seguretat de la ciutat.

 

Tal com va explica la regidora d'Economia, Núria Homs, s'instal·laran càmeres de seguretat a la via pública, també càmeres de control de matrícules, un sistema de control de gàlib al centre històric, es millorarà el sistema tecnològic de les illes i s'incorporaran radars per millorar la seguretat viaria. En aquest sentit, la regidora va afegir que la modificació de crèdit també es destinarà als nous plans d'ocupació, per pagar dos lloguers de locals per entitats, projectes socials i l'escola de noves oportunitats.

 

A més a més, es destinarà una part pels nous serveis de VicVerd, per accions de promoció de la ciutat, per un turisme de qualitat i per donar un impuls a l'educació i la cultura.

 

El regidor d'ERC, Josep Lluís Garcia, va detallar que tot i estar d'acord en algunes partides, "la modificació de crèdit té un format arbitrari que demostra que no hi ha estratègia".

 

En la mateixa línia, el regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va afegir: "aquesta modificació de crèdit és una ampliació encoberta del pressupost municipal. Recordem que podem disposar d'aquests diners per una situació excepcional de pandèmia, i no per destinar-los a accions de govern".

 

Cumeras va demanar que els romanents s'haurien de treballar amb les entitats, escoltant la societat vigatana, i als projectes de l'oposició.

 

Per la seva banda, la regidora del PSC, Carme Tena, va recordar que ja han demanat en altres ocasions que el romanent s'utilitzi per accions socials, i no per projectes de ciutat. "Sense anar més lluny aquesta setmana passada va haver-hi un incendi en un habitatge on hi vivia una família, que ara no tenen on quedar-se, més enllà d'un hotel. Això demostra que no hi ha inversió en habitatge".

 

La regidora d'Economia, Núria Homs, va recordar que totes les inversions que es fan a través del romanen no són arbitràries, "treballem des del Pla d'Acció Municipal, simplement el que estem fent és aprofitar una oportunitat i tot el que plantegem és per millores per la ciutadania".

 

Reurbanització del carrer de la Fusina

 

Amb els vots a favor d'ERC i el PSC i els vots en contra de Capgirem Vic es va aprovar l'expedient d'imposició de contribucions especials per a l'execució de les obres del carrer de la Fusina, que suposa un cost del 10% del pressupost total repartit entre totes les finques, que les afecta a raó de 165euros el metre lineal de façana, tal com va detallar la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero.

 

El regidor de Capgirem Vic, Marc Camacho, va detallar que el seu vot en contra es deu al fet que no veuen la prioritat en el projecte de reurbanització del carrer, "la ciutat té altres prioritats".

 

Desdoblament i millora de la R3

 

Per unanimitat es va aprovar la moció per la programació d'actuacions al tram nord de la línia R3 de Rodalies. La moció, presentada i defensada per JuntsXCat, defensa el desdoblament i millores de la línia R3 de Rodalies.

 

El regidor de Ciutat del Coneixement, Josep Arimany, va detallar que des de la constitució de la Comissió tècnica pel desdoblament de la línia R3 Osona – Ripollès, l'any 2020, els agents polítics, socials i econòmics del territori han mostrat un clar consens per aconseguir la millora del ferrocarril a les nostres comarques.

 

"La millora de la línia R3 respon inequívocament als Objectius de Desenvolupament Sostenible que defensa unes ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles, integrats dins l'Agenda 2030 de les Nacions Unides", va defensar el regidor.

 

Arimany va detallar que l'any 2021, el Consell Comarcal d'Osona, mitjançant la Taula de Mobilitat d'Osona, va elaborar i presentar el Pacte d'Osona per l'R3, on s'hi fixen objectius per al servei i s'hi llisten actuacions i compromisos a realitzar per les administracions a tots els nivells.

 

"Entre les actuacions previstes al Pla per a la línia, s'hi troben la duplicació de la via i remodelació de les estacions en el tram entre Parets del Vallès i la Garriga i la duplicació d'un quilòmetre de via a la capçalera Sud de l'estació de Vic. Per altra banda, tal com preveu el Pla, recentment s'ha adjudicat la redacció de l'Estudi Informatiu de la duplicació de la via en el tram Centelles - Vic i s'avança en la planificació de la duplicació del tram aigües avall de Parets del Vallès", va especificar el regidor.

 

Per tot això, la moció presentava 5 noves actuacions: la redacció de l'Estudi Informatiu del desdoblament del tram La Garriga – Centelles, una nova estació Torelló – La Garrotxa i habilitació de l'estació actual de Torelló com a capçalera de serveis, un nou taller i platja de vies d'estacionament a Ripoll; la reobertura de vies desviades com a punts d'encreuament entre Torelló i Puigcerdà i; la reobertura de la via d'ample estàndard entre Puigcerdà i la Tor de Querol – Enveig.

 

Amb l'aprovació de la moció es va acordar: donar suport a les cinc actuacions definides per l'Oficina Tècnica de l'R3 al tram nord de la línia de l'R3, fer-ne el seguiment i vetllar pel seu avenç; instar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a Adif i a RENFE, d'acord amb les seves competències i funcions, a programar les cinc actuacions definides per l'Oficina Tècnica; demanar a les institucions, entitats i associacions de les poblacions i comarques de l'àmbit d'influència del tram nord de la línia de l'R3 que se sumin i adhereixin a aquest acord, i notificar aquest acord a la Secretaria General d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, a l'Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies, a Adif i a RENFE; així com comunicar aquest acord a l'Oficina Tècnica de l'R3 i al Consell Comarcal d'Osona.

 

El regidor, d'ERC, Albert Palou, es va mostrar satisfet de la moció al·legant que el nou camí per treballar pel desdoblament sigui la cordialitat i el consens. "També volem posar en relleu la feina de l'Oficina Tècnica de la R3".

 

Palou va recordar que el seu grup municipal ja portava el projecte de millora de la línia R3 al programa i que era una acció prioritària. "Hi serem present a totes les accions que es facin", va afegir.

 

El regidor de Capgirem Vic, Marc Camacho, va detallar que any rere any el servei de la R3 ha sigut més deficient. "Pel que fa al contingut de la moció la subscrivim al 100%,però ens hauria agradat que aquesta moció hagués estat presentada en el màxim consens municipal"

 

"Sempre ens trobaran a favor en la defensa del transport públic, però entenem que el missatge es legitima més si sumem tots els esforços", va afegir.

Per la seva banda, la regidora del PSC, Carme Tena, va recordar que s'estan aconseguint avenços molt importants, i que s'està treballant des de totes les àrees dels governs.

 

El regidor Arimany va voler agrair el suport de tots els partits, "és molt important el consens de tots els partits, i l'he trobat aquí i també a l'oficina tècnica i de tots els membres involucrats en el projecte".

 

Més ajuts

 

Per unanimitat del ple es van aprovar les bases reguladores específiques per a la concessió d'ajuts per activitats esportives extraescolars, pel curs 2022-2023, que permetran seguir treballant per una ciutat saludable que dona oportunitats esportives a tothom, tal com va detallar el regidor d'Esports, Titi Roca.

 

El regidor va recordar que aquests ajuts són per despeses d'activitats extraescolars esportives pels infants d'entre 3 i 16 anys que es duguin a terme tant en entitats esportives de la ciutat com en centres educatius durant el curs vinent.

 

Amb els vots a favor d'ERC i el PSC i el vot en contra de Capgirem Vic es va aprovar la modificació de l'ordenança general de preus públics per la prestació del servei de l'escola de música i els casals d'estiu.

 

La regidora d'Educació i Joves, Elisabet Franquesa, va detallar que s'apujarà la quota de l'escola de música, després de dos anys congelada, perquè el cost de la plaça escolar ha augmentat arran de l'augment del salari del conveni laboral. "S'aplica només un 2% de l'augment de què representa", va detallar la regidora que va recordar que l'aposta política per aquests estudis és ferm.

 

Amb la votació també es va aprovar una quota de 15 euros per una iniciativa de camp de treball d'estiu, per joves de 16 a 18 anys, ampliant així, l'oferta lúdica musical.

 

Per unanimitat del ple es va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana d'Habitatge i l'Ajuntament de Vic relatiu a l'encomana de gestió per a la implantació d'un model integrat d'atenció i gestió en matèria d'habitatge al municipi de Vic.

 

Tal com va detallar la regidora d'Habitatge, Fabiana Palmero, aquest nou conveni de col·laboració serà per la gestió del parc d'habitatges, i substitueix el conveni del 2018, que obliga a recollir i validar documentació necessària, inspeccionar els pisos, fer obres de millora i manteniment, entre moltes d'altres accions.

 

Nou aparcament paisatgístic

Per unanimitat del ple es va aprovar la relació de les persones propietàries i de béns i drets afectats per l'expropiació de les dues porcions de la finca situada a l'avinguda dels països catalans, cruïlla amb l'avinguda de Rafael de Casanova.

 

En la mateixa línia i per unanimitat es va aprovar la relació de les persones propietàries i de béns i drets afectats per l'expropiació de les 2 porcions de la finca situada a l'avinguda dels països catalans, cruïlla amb la carretera de Barcelona.

 

La regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, va explicar que aquest és un pas més, que afecta els propietaris de les finques, que servirà per avançar pel nou aparcament paisatgístic.

 

Bonificacions

 

Per unanimitat del ple es va aprovar la bonificació del 95% de l'ICIO al Consorci Hospitalari de Vic per les obres d'adequació de la unitat de cures intensives de l'Hospital Universitari de Vic, que tal com va detallar la regidora d’Economia, Núria Homs, les obres serviran per millorar la infraestructura de l’Hospital Universitari de Vic.

 

També per unanimitat del ple es va aprovar la bonificació del 95% de l'ICIO al departament de drets socials de la Generalitat de Catalunya per les obres d'adequació del local de la rambla dels Montcada, 8, baixos a, per ubicar-hi els serveis de la Catalunya Central.

 

En la mateixa línia i per unanimitat es va aprovar la bonificació del 95% de l'ICIO a Auroracoop per les obres de condicionament de les antigues Escoles de Sentfores per ubicar-hi un centre de formació.

 

Modificacions de crèdit

 

Amb els vots a favor d'ERC, els vots en contra de Capgirem Vic i l'abstenció del PSC es va aprovar la modificació de crèdits del pressupost municipal de l'exercici 2022.

 

Amb els vots en contra d'ERC, Capgirem Vic i el PSC es va aprovar la modificació de crèdits de l'OFIM, del pressupost de l'exercici 2022, que tal com va detallar el regidor de Fires, Titi Roca, aquesta modificació servirà per fer millores per continuar sent una ciutat referent en fires i mercats.

 

El regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va detallar que la inversió provinent de l'Ajuntament prové de romanent.

 

Per unanimitat del ple es va aprovar desestimar la sol·licitud de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte de concessió administrativa per a l'explotació de l'aparcament de la plaça Major de Vic.

Relació de Llocs de Treball

 

Amb els vots a favor d'ERC i Capgirem Vic i l'abstenció del PSC es va aprovar la resolució d'un recurs potestatiu de reposició contra l'acord del ple de data 7 de febrer de 2022 que va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vic i l'OFIM.

 

Per unanimitat del ple es va aprovar la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Vic per a l'any 2022.

 

Amb els vots a favor d'ERC i l'abstenció de Capgirem Vic i el PSC es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vic i l'organisme autònom de fires i mercats.

 

Amb les abstencions d'ERC, Capgirem Vic i el PSC es va aprovar la modificació del conveni col·lectiu de personal laboral, de l'acord de condicions de treball del personal funcionari, i del pacte de condicions de treball de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Vic i els seus organismes autònoms.

 

La regidora d'Economia i Serveis Generals, Núria Homs, va explicar que l'aprovació és una proposta de millora de la compensació i assignació de les hores extres. Homs va detallar que ha sigut un procés de negociació de dos anys on hi ha hagut acostaments per les dues parts i hem trobat l'encaix, però no hem arribat a un acord complet.

 

El regidor d'ERC, Josep Lluís Garcia, va afegir: "Som conscients que hi ha malestar i, per tant, ens abstenim fins a aclarir els motius".

 

En la mateixa línia, la regidora del PSC, Carme Tena, va afirmar que no poden donar suport perquè no hi ha hagut acord.

 

Més punts del ple

Per unanimitat del ple es van aprovar els dies festius locals per l'any 2023. Es va retirar el punt del ple relatiu a l'aprovació per portar a terme l'execució dels acords aprovats pel ple de data 2 de maig de 2022, relatius al canvi de criteri comptable a la societat IMPULSVIC, SLU. Es va posposar el punt relatiu al projecte executiu de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic.

 • Compartir:
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Meneame
 • Digg
Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...