Preinscripció escolar. Curs 23/24

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2023-2024

Publicació de l'oferta inicial de places escolars

3 de març de 2023

Període de presentació de sol·licituds – infantil i primària

Període de presentació de sol·licituds – secundària

6 al 20 de març de 2023

8 al 20 de març de 2023

Presentació de documentació

Sinó s’ha pogut presentar al període de sol·licituds

21 i 22 de març de 2023

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional

21 d’abril de 2023

Presentació de reclamacions

21 al 27 d’abril de 2023

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions

3 de maig de 2023

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

9 de maig de 2023

Publicació de la llista ordenada definitiva

11 de maig de 2023

Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

29 de maig a l’1 de juny de 2023

Publicació de l'oferta definitiva de places escolars

9 de juny de 2023

Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera

12 de juny de 2023

Període de matrícula d’educació infantil, primària i primer curs de l’educació secundària obligatòria. Per a l’alumnat preinscrit amb plaça assignada

20 al 28 de juny de 2023

 

Trobareu tota la informació a:

https://preinscripcio.gencat.cat 

Més informació a:

Oficina Municipal d'Escolarització - Regidoria d'Educació

C/ de les Basses, 3 - Vic

Tel. 93 886 21 00  - Ext. 21207

Adreça de correu electrònic: ome@vic.cat