Sou aquí: Inici Guàrdia Urbana Funcions

Funcions

Seguretat ciutadana

 • Atenció del servei de recepció d’emergències policials 092 i al centre de recepció d'alertes en matèria de protecció civil.
 • Exercir com policia judicial en aquelles matèries que són de la seva competència.
 • Realitzar les primeres actuacions davant la comissió d’un fet delictiu.
 • Prevenció de delictes.
 • Auxiliar les autoritats judicials en la investigació dels delictes i en el descobriment i detenció dels delinqüents, quan siguin requerides per a això.
 • Gestió del Dipòsit Municipal de Detinguts i custodia de les persones que s’hi troben detingudes a disposició judicial. 
 • Protegir a les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions i dependències d'aquesta corporació.
 • Vigilar els espais públics.
 • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats publiques.
 • Participar en l'execució dels plans de protecció civil i seu del Comitè per a l’emergència.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits per això.
 • Col·laborar amb els Mossos d’Esquadra en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en les grans concentracions de persones.

 

 

Seguretat viària

 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà.
 • Denunciar les infraccions de trànsit que es cometin.
 • Intervenir en accidents de trànsit.
 • Realitzar actuacions dirigides a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • Impartir classes i xerrades d’educació viària a diferents col.lectius.
 • Fer campanyes de prevenció d’infraccions de trànsit (alcohol, sorolls, velocitat).
 • Exercir de policia judicial en aquelles matèries que són de la seva competència.
 • Vigilància i control dels transports, especialment el de menors i escolars.

 

 

Policia administrativa

 • Vetllar pel compliment de les Ordenances, bans i resolucions municipals.
 • Control i seguiment de les ocupacions de via pública i talls de carrers amb motiu d’obres o acitivitats.
 • Venda ambulant .
 • Vehicles abandonats a la via pública.
 • Vigilancia del compliment de la normativa referent a espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
 • Medi ambient i protecció de l’entorn.
 • Fer campanyes de prevenció en materia de policia administrativa (inspeccions, informació...).

 

 

Policia assistencial

 • Atenció personalitzada als ciutadans que demandin qualsevol servei o informació.
 • Recollida i gestió d’objectes perduts a la via pública.
 • Atenció i ajuda a transeünts i població de risc.
 • Gestió de localització del servei de taxi de la ciutat en servei d’urgències nocturnes.

 

 

Marc Legal

L'article 1 de la Llei Orgànica 2/86, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat i la Llei Autonòmica 16/1991, de 10 de juliol, reconeix les competències de les corporacions locals en matèria de seguretat pública que portaran a terme mitjançant els cossos de seguretat d’elles dependents, és a dir, les Policies Locals.

La Llei 4/2003, de 7 d'abril d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, pretén establir, com diu el seu enunciat, un sistema de seguretat a Catalunya en el qual participaran diferents actors, entre d’ells la Guàrdia Urbana, actuant d’una forma transversal. Igualment, estableix que la suma de mossos d’esquadra i policies locals constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya.

Caldria també remarcar les importants competències reconegudes als alcaldes a través de les Juntes Locals de Seguretat, que presideixen i que estan integrades per la Policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, la policia local i la resta de policies operants en el territori.

Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...