Carrer de Gurb

El so dels carrers

Horaris

Divendres 21.30h
Dissabte 21.30h

El Carrer de Gurb

El carrer de Gurb està inclòs dins el conjunt històric urbanístic de creixements itinerants, del qual també en formen part els carrers de Manlleu, de Santa Joaquima de Vedruna, de Sant Francesc i de Sant Pere. El creixement itinerant era l’habitual dels segles XVII i XVIII i es produïa al llarg dels camins que sortien de les portes principals de les muralles, consolidant-se com a dits. Les construccions eren entre mitgeres, deixant els patis o els horts darrere. La trama de carrer amb aquest origen no tenien una amplada fixa ni un traçat completament rectilini.

Les característiques d’aquests creixements són parcel·lacions normalment de façanes de 4,50 m d’amplada, amb edificacions de planta baixa i dos pisos. La façana tenia proporcions verticals igual que les seves obertures, que solien disposar-se en un sol eix amb portal principal a planta baixa, finestra o balcó a la planta pis i una finestra petita a la planta segona. La coberta era inclinada a dues aigües.

El so dels carrers

Recorregut musical per l’arquitectura del carrer de Gurb realitzada pel compositor Jordi Domènech. Es farà una visita guiada al llarg del carrer amb diverses actuacions musicals per a conèixer la rellevància patrimonial de les cases històriques del carrer. 

El punt de trobada serà al C. de Gurb nº104.

RESERVA LA TEVA ENTRADA