Qui som?

Els Centres Cívics de Vic (CCVic) són una xarxa formada per 7 equipaments que faciliten l’accés a la cultura de proximitat a diferents barris de la ciutat i també acullen usos socioeducatius, cívics, participatius i de lleure. 

Els centres cívics són agents de la dinamització cultural del territori i un punt de trobada on hi convergeixen diverses finalitats d’interès públic que es tradueixen en creació, divulgació i difusió dels interessos de la ciutadania i de les entitats. 

Per vocació es defineixen com a espais oberts a col·lectius i associacions. S’hi porten a terme iniciatives culturals, cíviques i socials de base que permeten la participació de sectors socials diversos i afavoreixen el dret a la cultura de la ciutadania.  

Són, també, espais motors de xarxes ciutadanes, de relacions personals, d’inclusió, reflexió i empoderament i, per tant, de transformació de l’entorn immediat. 

De forma directa, els equipaments de la xarxa ofereixen un programa cultural de tallers i propostes de format trimestral amb una especialització temàtica diferent per a cada CCVic i un programa de cultura oriental organitzat de forma conjunta amb el Festival Nits de cinema oriental. Alhora, els CCVic col·laboren amb els programes d’activitats de les entitats veïnals i associacions del seu entorn.