Cultura

Cultura

L’àrea de Cultura gestiona els serveis i els equipaments culturals de la ciutat amb l’objectiu de dotar el territori d’eines que estimulin el creixement social i intel·lectual i fomentar la participació tant de particulars, com d’entitats i creadors.

Arxiu Municipal

El servei d’Arxiu Municipal és el responsable de la gestió de la documentació produïda i rebuda per l’Ajuntament. Així mateix és el responsable de la custodia, tractament, conservació i divulgació del patrimoni documental de la ciutat, tot garantint l’accés a la informació i facilitant la recerca i la investigació.