Què és?

L’Espai de Teatre i Cinema (ETC) és un equipament cultural públic de l’Ajuntament de Vic concebut com un espai de creació i producció. L’Annex d’Arts Escèniques del PAC articula ja un seguit de línies de treball a emprendre per part dels tres equipaments que conformen el sistema d’arts escèniques de la ciutat: L’Atlàntida, l’Institut del Teatre i l’ETC. La relació entre aquests es regula de manera que cada equipament lidera i coordina una de les funcions de la cadena de valor artística (formació, creació i exhibició). Concretament, l’Atlàntida lidera l’àmbit de l’exhibició, l’Institut del Teatre de la formació i l’ETC de la creació

Un espai de creació i producció ofereix l’oportunitat d’interactuar amb altres creadors dins el mateix espai, ja siguin de la mateixa disciplina o d’altres. Al mateix temps els creadors també interactuen amb l’entorn social on es situa l’espai de creació com organitzacions socials i culturals, agents educatius, empreses, etc. Aquesta interacció pot ser fruit de la pròpia iniciativa dels creadors residents a l’espai de creació i producció, o bé, també pot demanar-les l’equipament com a contraprestació per a l’ús de les instal·lacions.

L’equipament en si disposa d’espais que es complementen amb altres espais que conformen una unitat de gestió (Orfeó i local d’entitats del mateix carrer). En aquesta unitat de gestió es planteja la complementarietat i l’enriquiment d’un projecte orientat a les vies (formació, creació i exhibició) i focalitzaren els àmbits escènics i audiovisuals.