Equipaments culturals

La ciutat compta amb un “parc” d’equipaments molt extens i complert, on poder-hi desenvolupar cultura en tots els sentits. Gran part d’aquests equipaments estan disposició de la ciutadania mitjançant una plataforma de cessió d’espais.

L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona

L'Atlàntida és un complex cultural que integra dos serveis municipals: una escola de música i conservatori (EMVIC) i un centre d'arts escèniques (CAE). L'Atlàntida és, doncs, un equipament municipal que presta serveis interactius de formació, exhibició i suport a la creació i producció en l'àmbit de la música i de les arts escèniques.

Centres Cívics

CCVIC és la xarxa de Centres Cívics de l’Ajuntament de Vic. Som set equipaments socioculturals ubicats a diversos barris de la ciutat. Els Centres Cívics són espais de formació, de trobada, d’estudi i de lleure. Estan articulats en xarxa i cada centre té la seva especialitat de programació.

Espai ETC

És un equipament cultural públic de l’Ajuntament de Vic concebut com un espai de creació i de producció cultural, on s’acullen programacions diverses en col·laboració amb col·lectius i entitats de la ciutat.

Biblioteca Pilarin Bayés

És un servei públic municipal que garanteix a tots els ciutadans i ciutadanes l’accés lliure i gratuït a la informació, la formació i l’oci, alhora que fomenta l’ús de les noves tecnologies, contribuint al desenvolupament personal i col·lectiu.

ACVIC. Centre d'arts contemporànies

És un equipament cultural públic per a la promoció de la creació, la investigació, la producció i la difusió de propostes vinculades a les pràctiques artístiques contemporànies.

L’Orfeó

L’Orfeó és un equipament cultural polivalent amb possibilitat d’acollir-hi tota mena d’arts escèniques que requereixen d’alçada i platea diàfana. Al mateix temps, s’ofereix a les entitats de la ciutat per a dur-hi a terme activitats socioculturals.

La Central

Inaugurat l’any 2007, està ubicat en un edifici modernista industrial, dissenyat per l'arquitecte J. M. Pericas, que conformaven els tallers de l’antiga Energia Elèctrica del Ter, i que es va rehabilitar per tal de poder respondre a usos socioculturals.

Museu Episcopal de Vic

El MEV, Museu d’Art Medieval és un arc de connexió entre el passat medieval i el món actual. Referent internacional en art romànic i gòtic català, el museu no només acull i exposa la seva col·lecció, sinó que també busca ser pioner en el relat entorn a l’art medieval

Museu de l’Art de la Pell

Situat a l’antic Convent del Carme, el Museu de l’Art de la Pell alberga la col·lecció aplegada pel reconegut adober vigatà Andreu Colomer Munmany que es distingia per ser amant de l’art i del seu ofici, fet que el va portar a la recerca d’objectes d’art de pell.

Institut del Teatre

Ubicat al Seminari Vell, l’Institut del Teatre es va crear l’any 1976 per mitjà d'un conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vic.

Arxiu comarcal d'Osona

L’Arxiu Comarcal d’Osona va ser creat el 1990, mitjançant un conveni subscrit pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona i l'Ajuntament de Vic.