Espais

L'equipament compta amb dues sales equipades amb material d'escenotècnia de qualitat, cadascuna amb unes característiques diferents per acollir-hi activitats artístiques diverses. A més, també compta amb una aula apte per a formacions i/o assajos petits.

Sala vermella

És la sala principal de l'equipament i compta amb un aforament de butaca fixa de fins a 257 persones.

Sala negra

Espai escènic diàfan pensat per a assajos i propostes escèniques de petit format.

Orfeó

L’Orfeó és un equipament cultural polivalent amb possibilitat d’acollir-hi tota mena d’arts escèniques que requereixen d’alçada i platea diàfana. Al mateix temps, s’ofereix a les entitats de la ciutat per a dur-hi a terme activitats socioculturals.

Cessió d'espais

L'equipament ofereix les seves sales a les entitats culturals de la ciutat, així com també a artistes i a tercers.

Taxa cessions d'ús

La cessió d’espais públics municipals està regulada per una ordenança que regula les cessions. També està subjecte a la liquidació de taxes per al seu ús. Les taxes i preus públics s’aproven i es publiquen amb el pressupost anual.