Creació

L’Espai ETC neix de la voluntat de ser un pol d’atracció per als creadors.

Un espai on poder desenvolupar els projectes vinculats a l’escena i que necessiten els recursos i temps per a ser madurats i materialitzats. Aquest espai és complementa, d’acord amb el mandat del PAC, els continguts que han de materialitzar el projecte. Aquests continguts parteixen de les vinculacions i oferiments que caldrà establir amb el sector creatiu o amb altres projectes.

L’Objectiu de l’ETC és oferir les seves instal·lacions a artistes per desenvolupar els seus processos creatius a través de les diferents modalitats d’ús que es plantegen ( des de les residències artístiques a les cessions d’ús puntual)..

Com a base l’equipament està obert a:

– Residències
– Estades de producció
– Acolliment d’actes d’entitats i escoles
– Oferta de formació en vinculació a Centres Cívics i Institut del Teatre
– Ofertes a escoles privades de dansa
– Actes institucionals
– Vinculació amb altres projectes municipals (Humanitats, Educació, Medi Ambient etc.)
– Futures Beques de creació

Si esteu interessats en desenvolupar algun projecte de creació, podeu consultar el programa de suports a la creació i producció i presentar la teva sol·licitud.