Cessió d'espais

L'equipament ofereix les seves sales a les entitats culturals de la ciutat, així com també a artistes i a tercers.

L’ETC, compta amb els següents espais:

  1. Sala Vermella: de 257 localitats de platea fixa.
  2. Sala Negra: per assajos i de treball escènic i amb un aforament de 50 persones per a presentacions públiques.
  3. Sala de reunions / Sala de taller (planta soterrani)
  4. Vestíbul- bar: per a petites presentacions o actes de màxim 50 persones.
  5. L’Orfeó: Un espai escènic polivalent ubicat al C. Sant Pere amb possibilitat d’acollir activitats de circ i d’altres amb requeriments d’alçada i platea diàfana.

Tots aquests espais es poden cedir en règim d’ocupació a través dels mecanismes regulars. Si voleu consultar la seva disponibilitat podeu escriure un correu electrònic a etc@vic.cat.

Les cessions estan regulades per a la normativa municipal de cessió d'espais subjectes a taxa municipal.