Taxa cessions d'ús

La cessió d’espais públics municipals està regulada per una ordenança que regula les cessions. També està subjecte a la liquidació de taxes per al seu ús. Les taxes i preus públics s’aproven i es publiquen amb el pressupost anual.

Per a l’any 2024 els preus públics a aplicar a l’Espai ETC són (a partir de la seva aprovació):

Els espais de l’ETC integrarà les noves sales vermella i negra així com l’espai de l’Orfeó. Els tres espais es gestionaran de forma orgànica. Per a la seva cessió es defineixen els següents usos:

A. Us Comercial; Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala, i cal afegir el cost d’un tècnic especialista avalat per l’àrea de cultura.

B. Ús de centres educatius públics i concertats. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala. S’inclou el tècnic de la sala.

C. Ús d’altres centres educatius i aprenentatges artístics així com d’entitats sense ànim de lucre. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala i cal afegir el cost d’un tècnic especialista avalat per l’àrea de cultura.

D. Altres usos culturals. Aquesta tarifa inclou el material tècnic propi de la sala, i cal afegir el cost d’un tècnic especialista avalat per l’àrea de cultura.

ETC / Orfeó vigatà
A
B
C
D
Activitats puntuals
ETC - Sala vermella
1/2 dia (4 hores) 600,00 € 300,00 € 420,00 € 510,00 €
1 dia (8 hores) 1.000,00 € 500,00 € 700,00 € 850,00 €
ETC - sala negra
1/2 dia (4 hores) 60,00 € 30,00 € 42,00 € 51,00 €
1 dia (8 hores) 100,00 € 50,00 €  70,00 € 85,00 €
ETC - Orfeó
1/2 dia (4 hores) 95,00 € 47,50 € 66,50 € 80,75 €
1 dia (8 hores) 135,00 € 67,50 € 94,50 € 114,75 €
Activitat reiteratives
ETC - Sala vermella
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia 360,00 € 180,00 € 252,00 € 306,00 €
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia 600,00 € 300,00 € 420,00 € 510,00 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia 300,00 € 150,00 € 210,00 € 255,00 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia 500,00 € 250,00 € 350,00 € 425,00 €
Cessions de tot el curs acadèmic. Més d'un dia/setmana 200,00 € 20,00 € 20,00 € 100,00 €
ETC - Sala negra
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia 36,00 € 18,00 € 25,20 € 30,60 €
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia 60,00 € 30,00 € 42,00 € 51,00 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia 30,00 € 15,00 € 21,00 € 25,50 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia 50,00 € 25,00 € 35,00 € 42,50 €
Cessions de tot el curs acadèmic. Més d'un dia/setmana 20,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00 €
ETC - Orfeó
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1/2 dia 57,00 € 28,50 € 39,90 € 48,45 €
Cessions de 2 a 5 dies (40%) 1 dia 81,00 € 40,50 € 56,70 € 68,85 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1/2 dia 47,50 € 23,75 € 33,25 € 40,38 €
Cessions de més de 5 dies (50%) 1 dia 67,50 € 33,75 € 47,25 € 57,38 €
Cessions de tot el curs acadèmic. Més d'un dia/setmana 27,00 € 13,50 € 18,90 € 22,95 €

Podeu consultar el document complert al següent enllaç