PRIMER C.V.

Vols treballar, però no tens experiència? Què pots posar al Currículum? Iniciar-se en el món laboral pot semblar un desafiament, sobretot quan no es té experiència prèvia. Però no t'amoïnis, tothom ha de començar per algun lloc! Si no tens experiència laboral, pots fer valer la teva formació, les teves experiències personals i les teves competències.

El primer pas és pensar en què vols treballar. Aquest és un punt clau perquè el teu currículum ha d'estar adaptat i estructurat en funció del teu objectiu professional. Per redactar-lo pots pensar en aquestes preguntes:  

Què saps? Què saps fer? Què pots aportar?

A partir d'això, pots continuar amb els punts importants.

1. Dades personals

— Nom i cognoms

— Telèfon

— Adreça electrònica

— Codi postal i població

2. Formació: què saps

— Treu profit els teus punts forts!

— Indica la formació acadèmica i la formació complementària.

3. Experiència professional: què saps fer

— No et pensis que no tens “res” a posar-hi.

— Pràctiques, voluntariats, experiències sense contracte, activitats d’oci, experiències a l’estranger... Tot compta!

4. Competències tècniques i transversals: què pots aportar

— Les habilitats personals que has adquirit al llarg de la vida (en els àmbits personal, social i laboral) et permeten desenvolupar un determinat lloc de feina de manera excel·lent.

— Saps treballar en equip? Tens iniciativa? Tens capacitat organitzativa? Explica-ho!

5. Idiomes

— Assenyala els idiomes que parles i quin nivell tens.

6. Competències TIC

— Indica els coneixements informàtics (programes, sistemes operatius...) i quin nivell tens.