Educació

Tota l'actualitat relativa a estudis i formacions

Servei d’Informació i Orientació Acadèmica

Aquest servei us pot donar suport en el procés d’escollir els estudis. Us podem explicar les diferents opcions formatives existents, des de batxillerats, cicles formatius, universitaris o altres programes i estudis no reglats.

Aula d’estudi

Vicjove ofereix una aula d’estudi amb connexió wifi gratuït. Podeu treballar de manera individual o en petits grups. També podeu demanar la cessió d’ordinadors per fer treballs o consultes.

Homologacions i convalidacions de titulacions

Si heu realitzat els estudis fora de l’estat espanyol i voleu continuar estudiant en un centre educatiu d’aquí, podeu sol·licitar la convalidació dels estudis estrangers realitzats en el país en qüestió.

És temps de beques

Les beques són ajuts econòmics que s’ofereixen a l’alumnat per poder cursar diferents estudis. Podeu demanar una beca si voleu estudiar una formació postobligatòria ja sigui universitària o no, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Jornades Càpsula

Les Jornades Càpsula tenen com a objectiu presentar l’oferta formativa postobligatòria de la comarca d’Osona als estudiants de Secundària.