Educadors/es de carrer

És un programa municipal d'intervenció socioeducativa amb joves de la ciutat que fan de l’espai públic el seu principal lloc de relació.

És un programa municipal d'intervenció socioeducativa amb joves de la ciutat que fan de l’espai públic el seu principal lloc de relació.

Els objectius que treballem amb l’equip d’educadors/es són:

  • Detectar les necessitats del jovent en els seus espais de relació.
  • Crear propostes i activitats socioeducatives en funció de les necessitats detectades i implicar els/les joves en la construcció d’aquestes propostes.
  • Acompanyar vivencialment els/les joves tot generant propostes que donin resposta a les seves inquietuds.
  • Donar a conèixer entre el jovent els recursos de la ciutat.
  • Crear un vincle amb els/les joves, per tal que l’educador/a sigui un referent en el seu dia a dia que els hi aporti models i formes de relació diferents.
  • Afavorir la convivència.

 

Podeu posar-vos en contacte amb l’equip de Medi Obert aquí (Link al whatsapp 680751911)