Aula d’estudi

Vicjove ofereix una aula d’estudi amb connexió wifi gratuït. Podeu treballar de manera individual o en petits grups. També podeu demanar la cessió d’ordinadors per fer treballs o consultes.

Vicjove ofereix una aula d’estudi amb connexió wifi gratuït. Podeu treballar de manera individual o en petits grups. També podeu demanar la cessió d’ordinadors per fer treballs o consultes. Està oberta en horari d’atenció al públic.

La Biblioteca Pilarin Bayés també disposa de sales i espais on poder estudiar:

  • Sales de treball i reunions: La Biblioteca disposa de sales que es poden reservar pe fer treballs en grup i reunions. 
  • Aula multilingüe Anna Dodas: Un espai per aprendre, reforçar, ampliar i mantenir els coneixements de llengua catalana, castellana, anglesa i francesa.
  • Aula d'informàtica: Espai amb ordinadors equipats amb programes d’ofimàtica i accés a Internet.