Homologacions i convalidacions de titulacions

Si heu realitzat els estudis fora de l’estat espanyol i voleu continuar estudiant en un centre educatiu d’aquí, podeu sol·licitar la convalidació dels estudis estrangers realitzats en el país en qüestió.

L’homologació suposa el reconeixement del grau acadèmic corresponent i habilita per continuar estudis d’un altre nivell educatiu espanyol. També implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

Si heu realitzat els estudis fora de l’estat espanyol i voleu continuar estudiant en un centre educatiu d’aquí, podeu sol·licitar la convalidació dels estudis estrangers realitzats en el país en qüestió.

Trobareu tota la informació i com fer els tràmits clicant aquí

Si tot i així teniu dubtes, demaneu cita prèvia i us ajudarem