COP!

El projecte COP! Compartim, Organitzem i Participem, és un projecte de foment de la participació juvenil des dels centres educatius, per als/a les joves i amb visió de ciutat.

El projecte COP! Compartim, Organitzem i Participem, és un projecte de foment de la participació juvenil des dels centres educatius, per als/a les joves i amb visió de ciutat.

El projecte té l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats i generar mecanismes de participació a través dels quals és puguin canalitzar les inquietuds i propostes de les persones joves amb el resultat final de l’organització d’activitats de lleure educatiu. A través de diferents sessions que es realitzen durant el curs escolar, s’han de generar propostes segons els seus propis interessos i recolzar que les persones joves participin activament en la programació d’una oferta d’activitats de lleure educatiu de qualitat per a les tardes d’estiu.

La proposta de treball consisteix en la selecció de 20 joves amb potencial i motivació. Els/les tutors/es dels 7 centres educatius de secundària, escullen entre dos i tres estudiants per centre segons convinguin. Els/les alumnes seleccionats i que entrin a formar part del programa proposaran què els agrada fer en el seu temps d’oci i participaran en la definició del programa d’activitats, per després obrir-les a la resta de joves de la ciutat.

S’organitzaran diferents sessions i trobades mensuals de coneixença grupal i posteriorment es portaran a terme diverses dinàmiques participatives per definir inquietuds i necessitats que acabin en la definició de les activitats i programació de les tardes de juliol.

Les temàtiques seran escollides pels participants i, per tant, dependran de les inquietuds i aportacions dels/de les joves. Es desenvoluparan projectes aplicables a la ciutat i és fomentarà la visibilitat d’aquests. Les propostes que s’acabin desenvolupant atendran a activitats lúdiques i de lleure i respondran a un component social, de relació amb l’entorn local i d’intercanvi cultural i de coneixements. Les persones joves col·laboraran de forma activa amb un equip de monitors i monitores per assegurar que s’aconsegueixen els objectius.