És temps de beques

Les beques són ajuts econòmics que s’ofereixen a l’alumnat per poder cursar diferents estudis. Podeu demanar una beca si voleu estudiar una formació postobligatòria ja sigui universitària o no, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Encara que no sapigueu què estudiareu enguany, podeu demanar una beca que us permeti cobrir les despeses econòmiques que implica.

Les beques són ajuts econòmics que s’ofereixen a l’alumnat per poder cursar diferents estudis. Podeu demanar una beca si voleu estudiar una formació postobligatòria ja sigui universitària o no, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Què es pot demanar?

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Aquestes beques són suports econòmics que s’ofereixen a l’alumnat per poder cursar estudis postobligatoris, i sempre es donen quan l’estudiant compleix amb els requisits establerts en la convocatòria.

Els estudis postobligatoris per als quals es pot sol·licitar són:

 • Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 • Ensenyaments artístics professionals i superiors.
 • Ensenyaments esportius.
 • Ensenyaments religiosos superiors.
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials (EOI).
 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés impartits en centres públics i en centres privats.
 • Cicles Formatius de Grau Bàsic.

Per a estudis universitaris

En l’àmbit universitari, per cursar estudis de grau i/o de màster oficial en una universitat de Catalunya, podeu optar a les beques següents:

Beca Equitat

Caldrà que curseu estudis de grau i/o de màster habilitant en una universitat pública de Catalunya o en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es poden demanar ambdues beques, però cal saber que, si us les atorguen totes dues, només podreu beneficiar-vos-en d’una. Podreu gaudir de la beca que us sigui més favorable i l’altra restarà sense efecte.

Beques de caràcter general del Ministeri per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs 2022-2023

Aquests ajuts van destinats a estudiants universitaris que cursin:

 • Estudis universitaris conduents a títols oficials de grau i de màster.
 • Curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys que siguin impartits per universitats públiques.
 • Crèdits complementaris o complements de formació per a l’accés o per a l’obtenció del títol de màster o grau.
 • No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

Recordeu que, si teniu qualsevol dubte, podeu demanar hora al Servei d’Orientació Acadèmica trucant al 938 891 767 o enviant un WhatsApp al 659 030 481