Carta d'Ajuts

La Carta d’Ajuts és un projecte de participació juvenil que impulsem des del Vicjove, que vol donar suport a les iniciatives i projectes de les entitats juvenils i als grups de joves

La Carta d’Ajuts és un projecte de participació juvenil que impulsem des del Vicjove. Es fan dues convocatòries a l’any que estan dotades cada una de 3.000€.

L’adjudicació dels ajuts es fa a través del Consell de Joves i dels mateixos tècnics del Vicjove. Podeu contactar amb nosaltres per dubtes o per si necessiteu ajuda per fer les sol·licituds.

Què és?

La Carta d’Ajuts no és una subvenció econòmica a entitats, sinó que és una ajut i un suport a l’organització d’activitats, iniciatives o projectes desenvolupats per entitats o col·lectius juvenils. No serveix per a l’activitat habitual d’una entitat.

La decisió de quines ajudes es concedeixen i per quin valor, recau en els tècnics del Vicjove i ens els mateixos joves. Tenen lloc en dues convocatòries anuals. Normalment, se’n programa una al febrer i una al juny, abans de l’estiu. S’avisa d’aquestes convocatòries a través de la web i de les xarxes del Vicjove.

Quins objectius té la Carta d’Ajuts?

 • Empoderar els i les joves i fer-los partícips a l’hora de desenvolupar projectes i activitats.
 • Donar suport a activitats, iniciatives o projectes impulsats per la població juvenil de la ciutat de Vic.
 • Crear una oferta juvenil des dels i les joves per als i les joves.

Com és aquest suport?

L’ajut es farà en forma de suport econòmic o d’infraestructura segons disponibilitat, o mitjançant pagament de factures directament a proveïdor. Es podran sol·licitar ajuts de tipus:

 • Infraestructura necessària per tirar endavant l’activitat o projecte.
 • Suport en la difusió de l’activitat o projecte.
 • Suport tècnic.

Com es sol·licita?

 • Tenir i desenvolupar la idea.
 • Consultar les bases de la Carta d’Ajuts.
 • Presentar la sol·licitud al Vicjove en el termini de la convocatòria vigent.
 • Venir el dia de les valoracions de les propostes i participar en les decisions.
 • Complir les obligacions (en cas d’atorgament) segons s’exposa a les bases.