Cívicus

El Cívicus és una oferta d’activitats de lleure que organitzem durant el mes de juliol.

El Cívicus és una oferta d’activitats de lleure que organitzem durant el mes de juliol.

Qui pot participar-hi?

Us podeu inscriure al Cívicus si teniu entre 12 i 16 anys.

Què es fa?

Durant el juliol, es programen diferents accions i activitats organitzades a partir de setmanes temàtiques que busquen aprofundir en la cohesió social a través de propostes basades en valors com ara la cooperació, la solidaritat, la sostenibilitat, la salut física i emocional, etc. Les activitats es desenvolupen principalment durant quatre setmanes.