Referents d'Ocupació Juvenil

Els ROJ ofereixen orientació i suport en la recerca de feina, assessorament sobre què pots fer si no estudies ni treballes o bé quins drets i deures tens