Entrega del nou material del Servei de Suport Lingüístic de l'Ajuntament de Vic

Les persones que formen part de la borsa d'Agents Lingüístics han rebut el nou material de l'Ajuntament de Vic

Nou material del Servei de Suport Lingüístic de l'Ajuntament de Vic.
Nou material del Servei de Suport Lingüístic de l'Ajuntament de Vic

El passat divendres, la Oficina Municipal d'Acollida (OMA) va organitzar l'acte d'entrega del nou material del Servei de Suport Lingüístic.

El Servei de Suport Lingüístic és un servei de traducció oral que té com a objectiu facilitar i afavorir la comunicació entre els professionals dels serveis públics i les persones nouvingudes a la ciutat. El servei, compta amb 34 persones originàries d'arreu del món que parlen i entenen el català i el castellà, a més de com a mínim alguna llengua estrangera. En total, s'ofereix més d'una vintena de llengües.

L'esdeveniment va comptar amb la regidora de Benestar i Família, Núria Homs, la tècnica responsable de l'OMA, les tècniques que gestionen el servei i les persones que formen part de la borsa d'agents lingüístics.

El nou material que portaran les persones traductores durant les traduccions té un doble objectiu: per una banda, identificar la persona i relacionar-la amb el servei, i per l'altra, visibilitzar el servei. 

Aquest acte conclou les millores que s'han anat produint al llarg d'aquest darrer any al servei: nova eina per a realitzar les sol·licituds de traduccions i un procés de selecció i formació per a incorporar noves persones a la borsa del Servei de Suport Lingüístic

Entrega Material Suport

Regidora de Benestar i Família, tècnica responsable de l'OMA, tècnics, i membres de la borsa d'agents lingüístics.