Festivals

La ciutat compta amb un ecosistema cultural que fomenta la creació de festivals culturals de diferents disciplines artístiques. Actualment, es compta amb diversos esdeveniments que ofereixen cultura de qualitat a la ciutadania i posicionen Vic com un dels epicentres culturals de Catalunya.