Organigrama polític

L'organigrama polític o cartipàs és la distribució per àrees i regidories del govern de la ciutat de Vic.

L'Ajuntament està presidit per Albert Castells i Vilalta, alcalde de Vic, qui governa i administra la ciutat juntament amb els regidors i les regidores.

En cas d'absència, l'alcalde serà substituït per un tinent o una tinenta d'alcaldia, qui assumirà les seves funcions a més de les que tingui habitualment delegades. L'Ajuntament de Vic té quatre tinències d'alcaldia:

  • Bet Piella Pons, primera tinenta d'alcaldia.
  • Núria Homs Molist, segona tinenta d'alcaldia.
  • Xavier Farrés Fabré, tercer tinent d'alcaldia.
  • Elisabet Franquesa Roca, quarta tinent d'alcaldia.

Per decret 5230/2023, de 29 de juny de 2023, l'alcalde confereix les delegacions de caràcter general i especial als diferents regidors i regidores de l'Ajuntament de Vic:

CARTIPÀS 2023-2027.jpg