El Cartipàs

El Cartipàs és la distribució per àrees i regidories del govern local.

Cartipàs municipal