Estadístiques

El padró municipal d'habitants és una base de dades que recull el número de persones que resideixen a la ciutat de Vic.

És una base de dades viva i molt variable, ja que a diari registra altes i baixes d'habitants. Per tant, la xifra de població pot variar d'un dia a l'altre segons els empadronaments registrats i segons la gestió interna realitzada per mantenir el padró el màxim d'actualitzat possible.

La xifra oficial de població a 1 de gener de 2023 de la ciutat de Vic és de 48.364 habitants. La xifra oficial és el resultat d'un procés al llarg del qual es contrasten les dades que consten al padró municipal d'habitants de Vic amb les de l'Institut Nacional d'Estadística. Al final d'aquest procés s'aconsegueix consensuar una xifra de població a una data concreta, normalment el dia 1 de cada any, el més real possible i que concordi amb la realitat.

A continuació es mostren dades estadístiques que es basen en la població que consta registrada al padró municipal d'habitants de Vic a data 31 de desembre de 2023. Aquesta xifra no ha estat consensuada amb l'INE, per tant, no es tracta d'una dada oficial i podria variar en els següents mesos.

Població total: 49.849 habitants

Sexe

Homes

25.231

Dones

24.618

Grups d'edat

De 0 a 14 anys

8.463

Homes

4.354

Dones

4.109

De 15 a 64 anys

33.822

Homes

17.763

Dones

16.059

De 65 a 84 anys

6.317

Homes

2.755

Dones

3.562

De 85 o més anys

1.247

Homes

359

Dones

888

Naixements a Vic

Nens

123

Nenes

125

Total

248

Infants empadronats a Vic nascuts a l’any 2023

Nens

202

Nenes

213

Total

415

Defuncions

Defuncions

257

Lloc de naixement

Catalunya

28.654

Espanya

3.588

Estranger

17.607

Nacionalitats

Espanyola

34.653

Homes

16.883

Dones

17.770

Estrangera

15.196

Homes

8.348

Dones

6.848