Càrrecs eventuals

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que els municipis amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants podran incloure llocs de treball de personal eventual a les seves plantilles.

Actualment, l'Ajuntament de Vic compta amb la col·laboració de quatre assessors:


Miquel Duran i Riera

Assessor de l'Alcaldia en convivència, seguretat i manteniment urbà.

 • Dedicació exclusiva (100%)
 • Retribucions totals rebudes l'any 2022: 44.091,12 €
 • Currículum

Xavier Barriobero i Clotet

Assessor de l'Alcaldia en esports i promoció i desenvolupament de projectes esportius

 • Dedicació exclusiva (100%)
 • Retribucions totals rebudes l'any 2022: 44.091,12 €
 • Currículum

Berta Vaqué i Parés

Assessora del Gabinet d'Alcaldia

 • Dedicació exclusiva (100%)
 • Retribucions totals rebudes l'any 2022: 48.005,52 €
 • Currículum

Núria Solà i Corretja

Assessora en gestió de serveis

 • Dedicació exclusiva (100%)
 • Retribucions totals rebudes l'any 2022: 42.786,84 €
 • Currículum

Consulteu els acords de nomenament del càrrecs eventuals aquí