Benestar i salut

Benestar i Família

Els serveis socials són un punt de referència per tota la ciutadania per accedir al sistema públic de serveis socials.

Salut pública

Quan parlem de salut pública ens referim a totes les accions encaminades a assolir les condicions necessàries per garantir un bon estat de salut de la població. Els objectius es resumeixen en: prevenir els efectes negatius que diversos elements del medi ambient poden tenir sobre la salut i el benestar de les persones, com ara la contaminació de l’aigua, de l’aire o dels aliments; fomentar estils de vida saludables; i prevenir malalties a través de campanyes de prevenció de vacunació i de sensibilització. Per aconseguir aquests objectius, s’actua en dos àmbits: en la protecció de la salut pública i en la promoció i prevenció de les malalties.

Igualtat

Oficina Tècnica d'Igualtat de Gènere i LGTBI+ (OTIG)