Participació ciutadana

La participació ciutadana és el dret de la ciutadania activa i compromesa d’incidir en els afers públics, participant en l’elaboració, disseny, execució, avaluació i seguiment de les polítiques públiques. L’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva esdevé fonamental per trobar solucions més eficients i consensuades davant dels reptes que es presenten a la ciutat.

Reglament de participació ciutadana

En la sessió del Ple municipal celebrada el dia 27 d’octubre de 1997 es va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana, el document que regula l'impuls de les formes, mitjans i procediments d’informació i participació de les persones i entitats de la ciutat.

Plataforma participativa de Vic

Accedeix a la Plataforma participativa de Vic, on podràs conèixer els diferents òrgans de participació de la ciutat, consultar i participar en el processos participatius actius i consultar l'estat i l'execució de processos anteriors.