Dret d'accés a la informació pública

La Llei de transparència converteix el dret d’accés a la informació pública en un veritable dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a tota la informació, entesa en sentit ampli com aquella que ha estat elaborada per la mateixa Administració i també la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions. El dret d’accés és un dret que complementa l’accés a la informació que no es troba publicada en obert al web.

Procediment DAIP.jpg

Com exercir-lo?

Cal presentar una sol·licitud del dret d’accés a la informació pública. Ho podeu fer presencialment, a les Oficines d'Atenció Ciutadana, o telemàticament a la seu electrònica municipal.

Qui pot presentar una sol·licitud?

La pot presentar qualsevol persona més gran de setze anys, en interès propi o en representació d’una entitat.

Quina informació es pot demanar?

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, llevat que sigui d’aplicació algun dels límits al dret d’accés a la informació pública legalment previstos o que pugui oposar-se alguna causa legal d‘inadmissió de la sol·licitud.

Quin és el procediment per resoldre?

Un cop presentada la sol·licitud, l’Ajuntament lliura un avís de recepció i disposa del termini màxim d’un mes per avaluar la petició i acceptar-la o motivar la denegació. En cas d’acceptació, s'ha de lliurar la informació sol·licitada en un termini màxim addicional de 30 dies.

Podeu ampliar la informació relacionada amb el tràmit i la normativa aplicable al següent enllaç.