Acció de govern

Pla d'Actuació Municipal (PAM)

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) de Vic recull les prioritats de l'equip de govern i esdevé un full de ruta per la política municipal. Defineix els objectius a assolir tenint en compte els recursos que l'administració té al seu abast, des del juny de 2019 fins al maig de l'any 2023.

Retiment de comptes

El retiment de comptes és un exercici de qualitat democràtica en què el govern local presenta davant la ciutadania els resultats de la seva gestió per tal del que pugui ser comprovada.