Eleccions al Parlament de Catalunya 2024

El dia 12 de maig 2024 es celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya.

CONSULTA AQUÍ ELS RESULTATS A VIC ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Puc votar?

Amb caràcter general, poden votar totes les persones de nacionalitat espanyola, majors d’edat el dia de la votació i empadronades a Catalunya. Els ciutadans que compleixen 18 anys el dia de les eleccions, poden votar.

Per poder votar, és obligatori estar inscrit al cens electoral. El cens electoral que s'utilitza en aquestes eleccions és el tancat en data 1 de gener de 2024. 

També poden votar les persones amb nacionalitat espanyola que resideixen permanentment a l'estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i que estan inscrites al cens CERA.

Com puc votar?

A quina mesa he de votar?

L’Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors i electores una targeta censal on hi figura la secció en la qual està censat l’elector o electora i la mesa on li correspon votar, amb l’adreça del col·legi electoral.

També es pot fer la consulta:

  • Presencialment, a l’ajuntament o la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral d’empadronament.
  • A través del servei d’atenció telefònica 900 343 232.
  • A través d'aquesta pàgina: Consulta del cens electoral

 

Si voleu més informació podeu consultar el web https://eleccionsparlament.gencat.cat/ca/inici/