Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Info

Portaveu
Maria Balasch Pla
Portaveu adjunt
Victoria Terricabras Tarin
Xarxes Socials:
twitter facebook instagram

Regidors