Subvencions i ajuts

Les subvencions i els ajuts són atorgaments gratuïts de fons públic a favor de persones o entitats per al foment d'interès públic o social.

Ajuts atorgats

Consulteu els ajuts atorgats per l'Ajuntament de Vic.

Pla Estratègic de Subvencions

És el document que defineix la relació entre els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l'atorgament de les subvencions, els terminis necessaris per assolir-ho, la previsió dels costos i les fonts de finançament.