Gestió econòmica

Endeutament

L'endeutament és la quantitat diners que l'Ajuntament ha de retornar a un tercer, normalment una entitat financera.

Indicadors de gestió econòmica

Consulta les dades que mostren les variables de les accions que ha fet l'Ajuntament de Vic en matèria de gestió econòmica.

Cost efectiu dels serveis

Abans del dia 1 de novembre de cada any, s'ha de calcular el cost efectiu dels serveis prestats a la ciutadana, partint de les dades de la liquidació del pressupost de l'any anterior.

Pla anual de control financer

Verifica el funcionament dels serveis en l'aspecte econòmic per comprovar que la seva gestió s'ajusti als principis de bona gestió financera.