Retiment de comptes

El retiment de comptes és un exercici de qualitat democràtica en què el govern de Vic presenta davant la ciutadania els resultats de la seva gestió per tal del que pugui ser comprovada. Podeu consultar l'estat d'execució dels cinc grans eixos que són els puntals per desplegar els objectius estratègics fixats al Pla d'Actuació Municipal (PAM).

Eix 1. Generar activitat econòmica i noves oportunitats

Volem fer de Vic una ciutat transformadora i capdavantera: que compti amb una economia diversificada, que creï llocs de treball estables, que generi i retingui el talent i que fomenti la creació d’activitat econòmica i l’atracció d’inversions. Un motor econòmic que volem equilibrat i que arribi a tots els barris i racons de la ciutat. Un motor econòmic on la Universitat de Vic serà clau, juntament amb el desplegament de les infraestructures necessàries per fomentar aquesta activitat.

Eix 2. Promoció i projecció de la ciutat

La ciutat de Vic té un sentiment de catalanitat molt arrelat que enorgulleix els vigatans i que no només volem preservar i potenciar, sinó que el volem transmetre a les noves persones que cada any escullen la nostra ciutat per viure-hi, treballar-hi o establir-hi el seu negoci, o com a atractiu turístic, cultural o social. Consolidarem Vic com a destí turístic de qualitat, potenciant el turisme cultural, esportiu i familiar. Sense oblidar que l'oferta de fires a la ciutat cal consolidar-la i alhora adaptar-la a les noves tendències i reptes, perquè Vic sap molt bé com fer conviure la tradició amb la innovació.

Eix 3. Fomentar el benestar i la qualitat de vida a la ciutat

Un dels reptes més importants de tota ciutat és garantir que ningú quedi enrere. Perquè de res serveix que hi hagi oportunitats, empreses, llocs de treball, turisme, o qualsevol altre indicador de prosperitat, si un barri o un grup de persones no hi poden accedir. El nostre model de ciutat es basa en la cohesió social, que ens interpel·la a tots els vigatans, des dels veïns, fins als comerços, entitats o administracions, en un treball en xarxa on tota la ciutat és educadora, és saludable, i promou l’esport, la cultura i la cohesió social.

Eix 4. Avançar en seguretat, civisme i convivència per a una societat madura i responsable

La seguretat és l’element bàsic sobre el que es construeix no només la convivència, sinó també les oportunitats i el model de ciutat. Les ciutats més segures són aquelles que mostren millors indicadors d’igualtat, de cohesió social i de prosperitat compartida. Per això precisament es parla de la seguretat com a un repte transversal, i no només policial, però per aconseguir-ho cal tenir aquest objectiu com a prioritat, sense la qual, no hi ha progrés possible. I és precisament en aquesta línia en la que ens proposem treballar: en un abordatge integral, transversal, però també al detall de la seguretat, la convivència i el civisme a la nostra ciutat, apostant al màxim per la col·laboració amb tots els actors que en són protagonistes, tant policials com socials, cívics i comunitaris, amb una mirada cap a les noves problemàtiques sorgides de les noves formes de conviure, de relacionar-nos amb els animals de companyia i les noves conductes i reptes de l’espai públic.

Eix 5. Impulsar una ciutat i una administració eficients i sostenibles

Entenem la transformació digital com una oportunitat per convertir l’Ajuntament en un ens facilitador de la vida i l’activitat econòmica social i cultural sota el lema de la sostenibilitat. I és que eficiència i sostenibilitat són dues cares de la mateixa moneda: permeten la reducció de recursos, processos i costos. Una qüestió estretament relacionada amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica.