Retiment de comptes

El retiment de comptes és un exercici de qualitat democràtica en què el govern local presenta davant la ciutadania els resultats de la seva gestió per tal del que pugui ser comprovada.

Ciutat amb una administració oberta, moderna i propera.

La transparència, el bon govern, la innovació tecnològica i l'accés a la informació permeten assolir més eficiència, agilitat i una millora del servei. L'Ajuntament de Vic té l'objectiu de facilitar que la relació de la ciutadania amb l'administració sigui més àgil i que doni resposta d'una forma dinàmica i proactiva.

Ciutat accessible i amb serveis de qualitat

Cal que Vic continuï avançant per esdevenir una ciutat verda, biodiversa i amb un espai públic de qualitat, que compti amb uns serveis exemplars, una mobilitat activa i sostenible i camini cap a una ciutat productiva i resilient.

Ciutat del coneixement i amb progrés econòmic

Vic és una ciutat diversa, culta, heterogènia i molt viva, dinàmica, molt capaç d’avançar i millorar i, per això, la ciutat ha de continuar oferint oportunitats a tothom i continuar sent un referent de progrés.

Ciutat per a les persones

Es treballarà per fer de Vic una ciutat a la mesura humana, un model de ciutat pensat per a la persona i amb la voluntat de ser impulsora i referent en el país.

Ciutat saludable

Vic ha de seguir sent una ciutat per gaudir i passejar, on es fomentin les activitats saludables i les relacions socials. En definitiva, una ciutat on tothom s'hi senti a gust i on s'hi visqui feliç.