Educació

Oficina municipal d'escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització és l’organisme creat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vic per regular el procés d’escolarització de l'alumnat als centres docents finançats amb fons públics en els nivells d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria de la ciutat de Vic.

Espai familiar

L’Espai Familiar Municipal de Vic “El Remei” és un servei, de caràcter públic, d’atenció a les famílies amb infants de zero a tres anys. Depèn de l’Ajuntament de Vic i el gestiona la Fundació Educació i Art.