Síndic Municipal de Greuges

És un servei municipal gratuït que defensa els drets fonamentals i els interessos de la ciutadania de Vic davant les actuacions o omissions de l’Ajuntament, sempre amb una mirada transparent, autònoma i objectiva.

El Síndic Municipal de Greuges de Vic és el senyor Joan Sala i Baiget, nomenat en el Ple de l’Ajuntament de Vic el 7 de febrer de 2018, per un període de cinc anys, i reanomenat en el Ple de l'Ajuntament de Vic el 6 de novembre de 2023, per un període de cinc anys més. Intervé, a sol·licitud de la ciutadania o d’ofici, en aquells assumptes que són competència de l’Ajuntament, dels organismes autònoms i les empreses municipals.


Qui hi pot presentar una queixa?

Tothom que estigui empadronat a Vic i les persones jurídiques que tinguin una vinculació amb la ciutat.
No cal l’assistència de cap advocat ni procurador.

S’hi ha d’adreçar qui no hagi rebut resposta d’un procediment o quan s’hi estigui conforme.


En quins casos no pot intervenir el Síndic?

En conflictes entre particulars que no impliquin l’Ajuntament, ni en litigis pendents de resolució judicial; quan la queixa sigui anònima, o formulada amb mala fe o no estigui prou fonamentada. Tampoc podrà actuar quan les queixes estiguin relacionades amb l’Ajuntament i els denunciants siguin treballadors del mateix ens municipal.

Quan el síndic no pot intervenir, orienta i assessora sobre les gestions possibles que es puguin fer.


Com s’ha de presentar una queixa?

S’ha d’emplenar el formulari amb les dades personals i de contacte de la persona o col·lectiu, explicar-ne el motiu i les accions fetes en relació amb la queixa i si s’ha ha obtingut resposta de l’Ajuntament i trametre’l a l’Oficina del Síndic Municipal.


Adreça i horaris d’atenció

Edifici del Sucre (Plaça 1 d'Octubre, 1, 2a planta)

  • Els dilluns de 16.00 h a 20.00 h
  • Els dijous de 10.00 h a 14.00 h

Biblioteca Pilarin Bayés (Passeig de la Generalitat, 1, 1a planta - Sala 1)

  • El primer dilluns i el primer dijous de cada mes de 10:00 h a 14:00 h 

Cal demanar hora al telèfon 938 862 100 (ext. 12303) o al correu electrònic sindic@vic.cat.

El mes de juliol l'Oficina Municipal del Síndic de Greuges estarà tancada per vacances.