Registre de funcionaris habilitats

El registre de funcionaris habilitats mostra quins treballadors de l'Ajuntament poden fer còpies autèntiques de documents i assistir als ciutadans que no disposen de mitjans per a presentar tràmits de forma electrònica

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques defineix l’obligació de les administracions públiques de disposar d’un registre o un altre sistema equivalent que permeti deixar constància dels funcionaris habilitats per efectuar còpies autèntiques, de manera que es garanteixi que aquestes s’han expedit adequadament, i en el qual, si així decideix organitzar-ho cada Administració, hi poden constar també conjuntament els funcionaris dedicats a assistir els interessats en l’ús de mitjans electrònics.

Podeu consultar, als fitxer relacionats, quins departaments de l'Ajuntament de Vic disposen de funcionaris habilitats.