El Ple

El Ple municipal és el principal òrgan de decisió de l’Ajuntament. El compon l’alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores municipals. L'Ajuntament de Vic celebra sessió ordinària de ple el primer dilluns de cada mes, excepte a l’agost.

Composició del Ple

El Ple de l'Ajuntament de Vic està format per l'alcalde, les regidores i regidors, i la secretària.

Competències

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local recull les atribucions del Ple municipal.

Cròniques del Ple

La crònica periodística del Ple recull els acords del plens municipals, així com declaracions dels grups polítics i les possibles discrepàncies entre el govern i l'oposició

Mocions

Consulta les mocions presentades pels grups municipals.